Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Resurssien hallinta

Puun kaltaiset luonnonvarat loppuvat tulevaisuudessa, ellei niitä hallita järkevästi.

Luonnonvaroja, kuten metalleja, mineraaleja, metsiä, maata, ravintoa, ilmaa ja vettä, tarvitaan ylläpitämään vaurautta ja hyvinvointia, mutta tällä hetkellä käytämme niitänopeammin kuin ne uusiutuvat. Ekosysteemien tasapainoa ylläpitävien eläinten ja kasvien hävittäminen tietää ongelmia tulevaisuudessa. Miten asiaan voidaan vaikuttaa?

Nykymenolla käytämme vuonna 2050 viisi kertaa enemmän resursseja kuin tällä hetkellä. Tämä tuskin on mahdollista. Yli 60 prosenttia maailman ekosysteemeistä on jo ylikäytössä, maailman kalavarat ovat vaarassa ja veden ja ilman laatu heikkenee jatkuvasti liiallisten hakkuiden vuoksi.

Maailman väestö kasvaa pian 9 miljardiin, minkä vuoksi meidän on alettava yhteiskuntana käyttää resursseja tehokkaammin – on pyrittävä parantamaan ympäristön tilaa eikä vahingoittamaan sitä.
EU:lla on pitkän aikavälin strategia, jolla vähennetään luonnonvarojen kestämättömän käytön aiheuttamaa vahinkoa. Tavoitteena on luoda lisää arvoavähemmillä resursseilla ja tehdä ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja aina kun se on mahdollista.

Tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia on vähennettäväjoka vaiheessa – raaka-aineiden käyttöönotosta tuotteiden käyttöön ja niiden tuottaman jätteen hävittämiseen saakka. Parhaiten tämä saavutetaan parantamalla tuotesuunnittelua ja tukemalla valmistusprosesseja, joissa resursseja käytetään säästeliäämmin.

Resurssien käytön vähentämisellä, uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä saadaan talteen arvokkaita materiaaleja ja vähennetään päästöjä. Esimerkiksi kierrättämällä alumiinia säästetään noin 95 prosenttia energiaa verrattuna sen louhintaan. Vastaavasti kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää vähentämällä vähennetään metaanipäästöjä. Metaani on merkittävä kasvihuonekaasu.

Tarvitsemme myös enemmän tietoa toiminnastamme. BKT:llä mitataan rahallista arvoa, mutta se ei kerro asioista, joilla ei käydä kauppaa, kuten puhtaasta ympäristöstä. Uusilla indikaattoreilla, joita komissio pyrkii kehittämään, voitaisiin mitata paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Näin olisi helpompi käsittää, millaisia muutoksia resurssitehokkuus edellyttää.