Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Διαχείριση των πόρων

Φυσικοί πόροι όπως η ξυλεία θα εξαντληθούν στο μέλλον εάν δεν τους διαχειριστούμε σωστά.

Χρειαζόμαστε φυσικούς πόρους όπως τα μέταλλα, τα ορυκτά, τα δάση, οι εκτάσεις γης, τα τρόφιμα, ο αέρας και το νερό για την ευημερία και την ευεξία μας, αλλά τους χρησιμοποιούμε υπερβολικά και με ρυθμό ταχύτερο από τον ρυθμό αναπλήρωσής τους. Όταν αφανίζουμε ζώα και φυτά τα οποία συμβάλλουν στην ισορροπία των οικοσυστημάτων μας, ουσιαστικά δημιουργούμε προβλήματα για το μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό;

Μέχρι το 2050, εάν ακολουθήσουμε τον σημερινό μας ρυθμό, θα φτάσουμε να χρειαζόμαστε πενταπλάσιους πόρους από αυτούς που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αυτό πιθανότατα δεν θα είναι εφικτό. Περισσότερο από το 60% των οικοσυστημάτων μας βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση υπερεκμετάλλευσης, τα παγκόσμια αλιευτικά αποθέματα απειλούνται σοβαρά, ενώ θέτουμε επίσης σε κίνδυνο την ποιότητα του νερού και του αέρα κόβοντας υπερβολικό αριθμό δέντρων.

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός τείνει να φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια, πρέπει να εξελιχθούμε σε μια κοινωνία η οποία χρησιμοποιεί τους πόρους αποδοτικότερα – μια κοινωνία που προσπαθεί να βελτιώσει το περιβάλλον και όχι να το καταστρέψει.
Η ΕΕ διαθέτει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον περιορισμό της ζημίας που προκαλείται από τη μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Στόχος της είναι να δημιουργείται μεγαλύτερη αξία με τη χρήση λιγότερων πόρων, καθώς και να επιλέγονται οι ευνοϊκότερες για το περιβάλλον λύσεις, όταν αυτό είναι εφικτό.

Πρέπει να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης σε κάθε στάδιο – από την άντληση ή εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι τη χρήση των προϊόντων που παράγονται από αυτές και τα απόβλητά τους. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό των προϊόντων και να ενθαρρύνουμε διεργασίες μεταποίησης οι οποίες χρησιμοποιούν τα υλικά δημιουργώντας τα λιγότερα δυνατά απόβλητα.

Περιορίζοντας την ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε και επαναχρησιμοποιώντας ή ανακυκλώνοντας ορισμένα από αυτά, ανακτούμε πολύτιμα υλικά και συμβάλλουμε στον περιορισμό των εκπομπών. Ανακυκλώνοντας το αλουμίνιο εξοικονομούμε περίπου 95% της ενέργειας που απαιτείται, π.χ., για την εξόρυξή του. Παρομοίως, μειώνοντας την ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές, περιορίζουμε τις εκπομπές μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου.

Χρειαζόμαστε επίσης καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το τι κάνουμε. Το ΑΕΠ μετρά οικονομικές αξίες, όχι όμως και πράγματα τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα, όπως το καθαρό περιβάλλον. Συμπληρωματικοί δείκτες – τους οποίους προσπαθεί να αναπτύξει η Επιτροπή – θα μας βοηθούσαν στο να μετράμε καλύτερα ορισμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα καθώς και την ευεξία. Θα μπορούσαμε επομένως να κατανοήσουμε καλύτερα τι είδους αλλαγές χρειάζονται ώστε να χρησιμοποιούμε αποδοτικότερα τους πόρους.