Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Ressourceforvaltning

Naturressourcer som træ bliver udtømt i fremtiden, hvis de ikke bliver forvaltet ordentligt.

Vi skal bruge naturressourcer som metaller, mineraler, skove, jord, luft og vand for at skabe velstand og velfærd, men vi opbruger demhurtigere, end de kan blive gendannet. Når vi udrydder dyr og planter, som holder vores økosystemer i balance, opbygger vi problemer for fremtiden. Hvad kan vi gøre ved det?

Hvis vi fortsætter som nu, skal vi udvinde fem gange så mange ressourcer i 2050, som vi gør i dag. Det bliver næppe muligt. Over 60 % af vores økosystemer er allerede overudnyttede. Verdens fiskebestande er alvorligt truede, og vi bringer kvaliteten af vores vand og luft i fare ved at fælde for mange træer.

Verdens befolkningstal nærmer sig 9 milliarder, så vi er nødt til som samfund at bruge ressourcerne mere effektivt – og arbejde for at forbedre miljøet frem for at skade det.
EU's langfristede strategi er at mindske de skader, der er sket som følge af ikke-bæredygtig brug af naturressourcerne. Målet er at skabe mere værdi samtidig med, at vi bruger færre ressourcer og erstatter dem med mere miljøvenlige produkter, når det er muligt.

Vi må mindske de miljømæssige virkninger af produktion og forbrug på alle trin – fra udvinding af råmaterialer til brug af de produkter, de bliver til, og det affald, de ender med at blive, når vi skiller os af med dem. Den bedste løsning er at forbedre udformningen af produkterne og tilskynde til produktionsprocesser, som bruger materialer uden for meget spild.

Ved at mindske den mængde materialer, vi bruger og genbruger, kan vi genindvinde værdifulde materialer og være med til at holde emissionerne nede. Eksempelvis sparer genanvendelse af aluminium omkring 95 % af den energi, der går til udvinding. Samtidig mindsker vi udslippet af den kraftige drivhusgas methan, når vi begrænser deponeringen af affald.

Vi har også brug for bedre information om, hvad vi gør. BNP måler ting i kroner og ører, men ikke ting, der ikke handles, som f.eks. et rent miljø. Nye indikatorer – som Kommissionen forsøger at udvikle – skal hjælpe os med at måle miljømæssige, sociale og velfærdsmæssige spørgsmål bedre. Det vil hjælpe os til at forstå, hvilke ændringer vi skal foretage for at blive mere ressourceeffektive.