Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Hospodaření se zdroji

Nebudeme-li s přírodními zdroji nakládat hospodárně, dojde v budoucnosti k jejich úplnému vyčerpání.

Přírodní zdroje, jako jsou kovy, nerosty, lesy, půda, ovzduší a vodní zdroje, nutně potřebujeme pro život, prosperitu a fungování naší společnosti. Využíváme je však takovým tempem, že se nestačí obnovovat. Vyhubíme-li zvířata a rostliny, které udržují náš ekosystém v rovnováze, zakládáme si na budoucí problémy. Co tedy můžeme udělat?

Pokud bychom se i nadále chovali stejným způsobem, využívali bychom do roku 2050 zdroje pětkrát intenzivněji než v současnosti. A to s velkou pravděpodobností nebude možné. Více než 60 % našich ekosystémů je přetěžováno, světovým populacím ryb hrozí katastrofa a kácením stromů jsme zhoršili kvalitu ovzduší i vodních zdrojů.

Jelikož bude na této planetě již brzy žít 9 miliard obyvatel, je nejvyšší čas začít využívat zdroje efektivněji a snažit se o zlepšení životního prostředí, nikoli jeho zkázu.
EU přijala dlouhodobou strategii omezování škod způsobených neudržitelným využíváním přírodních zdrojů. Cílem je vytvořit vyšší přidanou hodnotu za použití menšího objemu zdrojů a tam, kde je to možné, nahrazovat tradiční zdroje ekologičtějšími alternativami.

Environmentální dopady výroby a spotřeby musíme omezovatve všech jejich fázích – od vytěžení surovin přes jejich zpracování na produkty po odpad, který posléze vznikne. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout je optimalizovat konstrukci výrobků a výrobní procesy tak, aby se neplýtvalo materiálem.

Pokud snížíme objem použitého materiálu a budeme správně recyklovat, budeme moci cenné suroviny znovu použít a přispějeme ke snížení emisí. Například recyklace hliníku ušetří přibližně 95 % energie, která by byla vynaložena na jeho těžbu. Stejně tak, snížíme-li objem odpadu, který končí na skládkách, omezíme emise metanu, významného skleníkového plynu.

Potřebujeme také kvalitnější informace o naší činnosti. HDP měří peněžní hodnoty, ale nepostihuje nic, s čím se neobchoduje, jako je např. čisté životní prostředí. Doplňkové ukazatele, které se Komise snaží vyvinout, by nám pomohly lépe měřit hodnoty v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a prosperity. To by nám pomohlo pochopit, které změny musíme provést, abychom zdroje využívali účinněji.