Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Prevencia tvorby odpadu a nakladanie s odpadom

Recyklovanie a zhodnocovanie odpadového materiálu je oveľa lepším riešením ako jeho neudržateľné skladovanie a spaľovanie. Prevencia tvorby odpadu je najlepšia voľba.

Odpad sa tradične považuje za zdroj znečisťovania. Ale správne nakladanie s odpadom z neho môže urobiť cenný zdroj surovín, najmä ak sa mnohé z nich stávajú čoraz zriedkavejšími.

Hospodárstvo EÚ spotrebuje ročne 16 ton surovín na osobu, z čoho sa 6 ton premení na odpad, z ktorých polovica skončí na skládkach. Mnohé členské štáty stále riešia problém odpadov pomocou skládok, aj keď ide o neudržateľný spôsob.

Skládky môžu kontaminovať pôdu a znečisťovať vodu a vzduch. Nekontrolované skladovanie odpadu môže spôsobiť uvoľnenie nebezpečných chemických látok a ohroziť zdravie ľudí. Navyše prichádzame aj o cenné suroviny, ktoré sú súčasťou odpadu.

Najlepším riešením je prestať vytvárať odpad. Ak to nie je možné, ďalšími možnosťamiopätovné využitie, recyklácia a zhodnotenie odpadu.

Správne nakladanie s odpadom môže výrazne prispieť k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. Šetrí cenné zdroje, predchádza nákladným čistiacim operáciám a zdravotným problémom.

Podľa štúdie z roku 2012 by sa úplnou implementáciou právnych predpisov EÚ o odpadoch v Európe ušetrilo 72 mld. EUR ročne, obrat v sektore odpadového hospodárstva a recyklácie by sa zvýšil o 42 mld. EUR a do roku 2020 by sa vytvorilo 400 000 pracovných miest.

V čom je teda problém? Ceny často nezahŕňajú skutočné náklady na ukladanie použitého tovaru. Zahrnutie týchto nákladov by obmedzilo tvorbu odpadu. Nezákonné praktiky sú veľmi rozšírené, a to najmä v krajinách, v ktorých sa odpad neseparuje a recyklácia, zhodnocovanie a presadzovanie práva sú na nízkej úrovni.

EÚ sa snaží zlepšiť nakladanie s odpadom v členských štátoch, ktoré majú nedostatočné politiky v oblasti odpadového hospodárstva. Využíva na to odporúčania na použitie ekonomických nástrojov, ako sú dane zo skládok, tlak na výrobcov, aby prijímali späť tovar na konci jeho životného cyklu, a poplatky za odpad pre občanov.

Právne predpisy EÚ o výrobkoch, ako napr. elektrické zariadenia, obaly, batérie či autá určené na šrotovanie priniesli viditeľné zlepšenie v zbere odpadu a odpadovom hospodárstve a vďaka nim teraz mnohé výrobky obsahujú menej nebezpečných látok. Stále však existuje priestor na zlepšenie!