Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zapobieganie produkcji odpadów i gospodarka odpadami

Recykling i odzysk odpadów to dużo lepsze rozwiązanie niż ich składowanie i spalanie. Ale najlepszą opcją jest zapobieganie powstawaniu odpadów.

Odpady są uznawane tradycyjnie za źródło zanieczyszczeń. Ale odpowiednio wykorzystane odpady mogą być cennym źródłem surowców, zwłaszcza w czasach, gdy wiele surowców jest coraz trudniej dostępnych.

Gospodarka UE zużywa 16 ton surowców na osobę rocznie, z czego 6 ton stanowią odpady, z których połowa trafia na składowiska. Wiele państw członkowskich nadal ogranicza się do składowania swoich odpadów, choć jest to niezgodne z zasadami ochrony środowiska.

Składowiska są źródłem skażenia gleby oraz zanieczyszczają wodę i powietrze. Niekontrolowane składowanie odpadów może skutkować uwalnianiem niebezpiecznych chemikaliów i zagrożeniem dla zdrowia. A co więcej, traci się w ten sposób cenne surowce.

Najlepszym rozwiązaniem jest zahamowanie produkcji odpadów. A gdy to nie jest możliwe, należy stosować inne proekologiczne metody, takie jak ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk surowców.

Skuteczne zarządzanie odpadami może wnieść duży wkład we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Pozwala zaoszczędzić cenne zasoby, uniknąć kosztownych operacji odkażania terenu i zapobiec wielu problemom zdrowotnym.

Jak wynika z badania opublikowanego w 2012 r., gdyby wszystkie przepisy unijne dotyczące odpadów zostały w pełni wdrożone, Europa zaoszczędziłaby 72 mld euro rocznie, obroty sektora gospodarki odpadami i recyklingu wzrosłyby o 42 mld euro i do 2020 r. utworzono by 400 tys. miejsc pracy.

Dlaczego więc tak się nie dzieje? Ceny często nie uwzględniają rzeczywistego kosztu usuwania produktów po ich zużyciu. Gdyby go uwzględniały, mogłoby to pomóc zapobiec produkcji odpadów. Szerzą się nielegalne praktyki, zwłaszcza w krajach, w których nie segreguje się śmieci i gdzie trudno o recykling, odzysk surowców i egzekwowanie przepisów.

UE stara się poprawić gospodarkę odpadami w państwach członkowskich, w których polityka w tej dziedzinie jest niesprawna, zalecając stosowanie takich narzędzi ekonomicznych, jak podatki od składowania odpadów. Podatki takie zachęcają producentów do przyjmowania z powrotem zużytych produktów, a konsumentów zmuszają do płacenia za produkowane odpady.

Przepisy unijne dotyczące między innymi sprzętu elektrycznego, opakowań, baterii i samochodów do złomowania wyraźnie usprawniły zbiórkę odpadów i gospodarowanie nimi. W rezultacie też wiele produktów zawiera teraz mniej niebezpiecznych substancji. Jednak wciąż wiele pozostaje do zrobienia.