Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Atliekų prevencija ir tvarkymas

Atliekas perdirbti ir utilizuoti yra daug geresnė išeitis negu netvarus šalinimas sąvartynuose ir deginimas. Na, o visų geriausia yra užkirsti kelią atliekų susidarymui.

Tradiciškai atliekos buvo laikomos taršos šaltiniu. Tačiau gerai tvarkomos atliekos gali būti naudingas medžiagų šaltinis, ypač kai daugelio jų ima nepakakti.

ES ekonomikoje per metus vienas asmuo sunaudoja 16 tonų medžiagų, iš kurių 6 tonos tampa atliekomis ir pusė jų patenka į sąvartyną. Sąvartynuose atliekas vis dar šalina daugelis valstybių narių, nors tai nėra tvarus jų tvarkymo būdas.

Sąvartynai gali užteršti dirvožemį, vandenį ir orą. Dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo gali išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. O svarbiausia, kad su atliekomis prarandamos vertingos medžiagos.

Geriausia išeitis yra užtikrinti, kad atliekos nebesusidarytų. Kai tai neįmanoma, kiti geri sprendimai yra atliekas naudoti pakartotinai, jas perdirbti ir utilizuoti.

Tinkamai tvarkant atliekas galima labai prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Taip išsaugomi vertingi ištekliai, išvengiama brangiai kainuojančių valymo veiksmų ir sveikatos problemų.

Pagal 2012 m. tyrimą, jei būtų visapusiškai įgyvendinti visi ES atliekų teisės aktai, iki 2020 m. Europa kasmet sutaupytų 72 mlrd. eurų, jos atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriaus apyvarta padidėtų 42 mlrd. eurų ir būtų sukurta 400 000 darbo vietų.

Tad kodėl taip nėra? Dažnai į kainas neįskaičiuojamos realios prekių šalinimo jas panaudojus sąnaudos. Jei jos būtų įskaičiuotos, tai padėtų užkirsti kelią susidaryti atliekoms. Labai paplitusi neteisėta veikla, ypač tose šalyse, kuriose atliekos nerūšiuojamos ir kuriose jų mažai perdirbama, utilizuojama, o teisinis šios srities taisyklių įgyvendinimo užtikrinimas menkas.

ES stengiasi, kad valstybėse narėse, kurių atliekų tvarkymo politika silpna, atliekos būtų tvarkomos geriau, ir joms rekomenduoja taikyti ekonomines priemones, pavyzdžiui, sąvartynų mokesčius, kad gamintojai pasibaigus prekių naudojimo ciklui jas atsiimtų, ir už šias atliekas iš piliečių imti mokestį.

ES teisės aktais, pavyzdžiui: elektros įrangos, pakuočių, baterijų ir automobilių, kurie bus atiduoti į metalo laužą, buvo pasiekta aiškios pažangos atliekų rinkimo bei tvarkymo srityse ir dėl to dabar daugelyje produktų yra mažiau pavojingų medžiagų. Vis dėlto dar daug ką reikia tobulinti.