Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Dramhaíl a chosc agus a bhainistiú

Réiteach i bhfad níos fearr é dramhaíl a athchúrsáil agus a aisghabháil ná modhanna neamh‑inbhuanaithe m.sh. líonadh talún agus loscadh. Dramhaíl a chosc, sin é an réiteach is fearr ar an scéal.

Go dtí seo, measadh gur truailliú í an dramhaíl. Ach d'fhéadfadh dramhaíl a bhainistítear go cuí a bheith ina foinse luachmhar ábhar, go háirithe toisc go bhfuil neart de na hábhair sin ag éirí gann.

Úsáidtear 16 thona ábhair in aghaidh an duine sa bhliain san AE, agus iompaítear sé thona den mhéid sin ina dhramhaíl, agus cuirtear a leath de sin sa talamh. Tá roinnt Ballstát ag brath ar láithreáin líonta talún i gcónaí chun an dramhaíl a bhainistiú, in ainneoin nach bhfuil an cleachtas sin inbhuanaithe.

Is féidir le láithreáin líonta talún an talamh a éilliú agus uisce agus aer a thruailliú freisin. I gcás dumpála neamhrialaithe, is féidir ceimiceáin dhainséaracha a scaoileadh agus sláinte an duine a chur i mbaol. Ach is é is measa faoi ná go gcailltear na hábhair luachmhara atá sa dramhaíl.

Is é an réiteach is fearréirí as dramhaíl a ghiniúint. I gcás nach féidir a dhéanamh amhlaidh, roghanna maithe eile is ea athúsáid, athchúrsáil agus aisghabháil.

Cuiíonn bainistíocht mhaith dramhaíola go mór le fás an gheilleagair agus le poist a chruthú. Ar an gcaoi sin, sábháiltear acmhainní luachmhara, ní bhíonn gá le hoibríochtaí costasacha glantacháin, agus seachnaítear fadhbanna sláinte.

De réir staidéir a rinneadh in 2012, dá gcuirfí gach píosa reachtaíochta atá ag an AE maidir le dramhaíl chun feidhme ina hiomláine, shábhálfadh an Eoraip €72 billiún gach bliain, thiocfadh méadú €42 milliún ar ioncam na hearnála bainistíochta dramhaíola agus na hearnála athchúrsála, agus chruthófaí 400,000 post faoi 2020.

Cén fáth nach bhfuil sé ag tarlú mar sin? Go minic, ní chuirtear san áireamh sa phraghas an fíorchostas a bhaineann le hearraí a dhiúscairt tar éis a n‑úsáide. Dá ndéanfaí sin, d'fhéadfaí dramhaíl a chosc. Tá cleachtais mhídhleathacha forleathan, go háirithe i dtíortha nach ndéantar an dramhaíl a dheighilt iontu, agus nach gcuirtear athchúrsáil, aisghabháil ná na dlíthe ábhartha i bhfeidhm go láidir iontu.

Tá an AE ag déanamh iarrachta feabhas a chur ar bhainistíocht dramhaíola sna Ballstáit sin nach bhfuil mórán fiúntais lena mbeartais dramhaíola. Tá ionstraimí eacnamaíocha ar nós cánacha ar láithreáin líonta talún á moladh acu chomh maith le hiallach a chur ar tháirgeoirí earraí a ghlacadh ar ais ag deireadh a saolré, agus iarraidh ar shaoránaigh íoc as a gcuid dramhaíola.

Is léir na feabhsuithe atá tagtha ar bhailiú agus ar bhainistíocht dramhaíola de thoradh rialacha an AE i dtaobh, mar shampla, trealamh leictreach, pacáistiú, cadhnraí agus gluaisteáin a dhiúscairt agus, dá bhrí sin, is lú substaintí guaiseacha atá i dtáirgí anois. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé bheith níos fearr!