Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Jätteen syntymisen ehkäiseminen ja hallinta

Jätteiden kierrätys ja talteenotto ovat huomattavasti parempia vaihtoehtoja kuin jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille tai niiden polttaminen. Kaikkein paras ratkaisu olisi ehkäistä jätteiden syntymistä.

Perinteisesti jätettä on pidetty ympäristön pilaantumisen lähteenä. Järkevästi hallitut jätteet voivat kuitenkin olla arvokas materiaalilähde, erityisesti luonnonvarojen huvetessa.

EU:ssa jokainen kansalainen käyttää vuosittain 16 tonnia erilaisia materiaaleja, joista kuusi tonnia päätyy jätteeksi ja puolet siitä kaatopaikoille. Useissa jäsenvaltioissa jätehuolto hoidetaan edelleen kaatopaikkojen avulla, vaikka tämä rasittaa ympäristöä.

Kaatopaikat voivat saastuttaa maaperää ja pilata vesistöjä ja ilmanlaatua. Jos jätteitä sijoitetaan hallitsemattomasti, niistä voi vapautua ympäristöön terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Ennen kaikkea näin menetetään arvokasta raaka-ainetta.

Paras vaihtoehto on pysäyttää jätteiden syntyminen. Jos se ei ole mahdollista, muita hyviä vaihtoehtoja ovat jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja talteenotto.

Hyvällä jätehuollolla voidaan merkittävästi vauhdittaa talouskasvua ja lisätä työpaikkoja. Sen avulla säästetään arvokkaita resursseja, vältetään kalliita puhdistustoimia ja ehkäistään terveysongelmia.

Jos EU:n koko jätelainsäädäntö pantaisiin täysimääräisesti täytäntöön, erään vuoden 2012 tutkimuksen mukaan Euroopassa säästettäisiin 72 miljardia euroa vuosittain, jätehuolto- ja kierrätysalan liikevaihto kasvaisi 42 miljardia euroa ja alalle syntyisi 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Miksi näin ei tehdä? Tavaroiden hintoihin ei yleensä sisälly niiden käytön jälkeisiä hävittämiskustannuksia. Jos näin olisi, jätettä syntyisi vähemmän. Laittomat toimintatavat ovat yleisiä, erityisesti maissa, joissa jätettä ei erotella ja kierrätys, talteenotto ja lainvalvonta on heikkoa.

EU pyrkii parantamaan jätehuoltoa niissä jäsenvaltioissa, joissa jätepolitiikka on tehotonta. Se suosittaa tähän tarkoitukseen taloudellisia välineitä, kuten kaatopaikkaveroja, tuottajien kannustamista keräämään tavarat takaisin niiden käyttöajan päätyttyä ja kansalaisten velvoittamista maksamaan tuottamistaan jätteistä.

EU:n tuotelainsäädännöllä, joka koskee esimerkiksi sähkölaitteita, pakkauksia, akkuja ja romuautoja, on parannettu selvästi jätteiden keruuta ja hallintaa, ja sen tuloksena vaarallisia aineita tuotteissa vähennetään jatkuvasti. Alalla on kuitenkin edelleen parantamisen varaa.