Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση αποβλήτων

Η ανακύκλωση και η ανάκτηση αποβλήτων αποτελεί πολύ καλύτερη λύση σε σύγκριση με τη μη βιώσιμη υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση. Η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι η καλύτερη επιλογή.

Παραδοσιακά, τα απόβλητα θεωρούνται πηγή ρύπανσης. Ωστόσο, όταν υποβάλλονται στη σωστή διαχείριση, τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμη πηγή υλικών, ιδίως όταν πολλά από τα υλικά αυτά αρχίζουν να σπανίζουν.

Η οικονομία της ΕΕ χρησιμοποιεί 16 τόνους υλικών ανά άτομο ετησίως, από τα οποία οι 6 τόνοι μετατρέπονται σε απόβλητα, το 50% των οποίων καταλήγει σε χωματερές. Πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να βασίζονται στις χωματερές για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, παρότι αυτές δεν είναι βιώσιμες.

Οι χωματερές μπορούν να μολύνουν το έδαφος και να ρυπάνουν το νερό και τον αέρα. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων μπορεί να συνεπάγεται την απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Και πάνω απ' όλα, τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα χάνονται.

Η καλύτερη επιλογή είναι να πάψουν να παράγονται απόβλητα. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, άλλες καλές επιλογές είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση.

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι, αποφεύγονται δαπανηρές διαδικασίες καθαρισμού και προλαμβάνονται προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με μελέτη του 2012, εάν εφαρμοζόταν πλήρως το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, η Ευρώπη θα εξοικονομούσε 72 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ο κύκλος εργασιών του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης θα αυξανόταν κατά 42 δισ. ευρώ και θα δημιουργούσε 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

Γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτό; Συχνά, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το πραγματικό κόστος της διάθεσης των προϊόντων μετά τη χρήση. Εάν το περιελάμβαναν, αυτό θα βοηθούσε στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Οι παράνομες πρακτικές είναι διαδεδομένες, ιδίως στις χώρες όπου δεν γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων και όπου η ανακύκλωση, η ανάκτηση και η επιβολή του νόμου δεν είναι αυστηρές.

Η ΕΕ προσπαθεί να βελτιώσει τη διαχείριση των αποβλήτων στα κράτη μέλη με αδύναμες πολιτικές στον συγκεκριμένο τομέα, προτείνοντας οικονομικά μέτρα, όπως οι φόροι για τις χωματερές, η συλλογή των προϊόντων από τους κατασκευαστές μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους και η επιβάρυνση των πολιτών με το κόστος που αντιστοιχεί στα απόβλητα που δημιουργούν.

Οι νόμοι της ΕΕ για αντικείμενα όπως ηλεκτρικές συσκευές, συσκευασίες, μπαταρίες, καθώς και για τα προς απόσυρση αυτοκίνητα, έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων, πολλά δε προϊόντα περιέχουν πλέον λιγότερο επικίνδυνες ουσίες. Υπάρχουν όμως ακόμη περιθώρια βελτίωσης!