Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Forebyggelse og håndtering af affald

Genbrug og nyttiggørelse af affaldsmaterialer er en meget bedre løsning end ikke-bæredygtig deponering og forbrænding. Affaldsforebyggelse er den allerbedste løsning.

Traditionelt er affald blevet opfattet som en forureningskilde. Men velhåndteret affald kan være en værdifuld kilde til råmaterialer, især når mange af dem er ved at blive knappe.

Den europæiske økonomi bruger 16 ton materialer pr. person hvert år. Heraf bliver 6 ton til affald, og halvdelen ryger på lossepladsen. Mange EU-lande smider stadig deres affald på lossepladsen, selv om det ikke er bæredygtigt.

Lossepladser kan forurene både jorden, vandet og luften. Ukontrolleret deponering kan frigive farlige kemikalier og true sundheden. Men det allervigtigste er, at værdifulde materialer i affaldet går tabt.

Den bedste løsning er at holde op med at lave affald. Når det ikke er muligt, er andre gode valgmulighedergenbrug, genvinding og nyttiggørelse.

God affaldshåndtering kan yde et vigtigt bidrag til den økonomiske vækst og jobskabelsen. Dermed sparer vi på de værdifulde ressourcer, undgår dyre oprydningsaktioner og forebygger sundhedsproblemer.

En undersøgelse i 2012 viste, at hvis al EU-lovgivning om affald blev gennemført fuldt ud, ville vi spare 72 mia. euro om året, omsætningen i affalds- og genbrugssektoren ville stige med 42 mia. euro, og vi ville skabe 400 000 job inden 2020.

Så hvorfor sker det ikke? Ofte omfatter priserne ikke de reelle omkostninger ved at skille sig af med varer efter brugen. Hvis de gjorde, ville det være med til at forebygge affald. Ulovlig praksis er udbredt, især i lande, hvor affald ikke sorteres, og hvor genbrug, nyttiggørelse og håndhævelse af lovgivningen er mangelfuld.

EU søger at forbedre affaldshåndteringen i medlemslande med en svag affaldspolitik og anbefaler økonomiske instrumenter som deponeringsafgifter, at lade producenterne tage varerne tilbage efter endt brug og krav om, at borgerne skal betale for deres affald.

EU-lovgivningen om skrotning af f.eks. elektriske artikler, emballage, batterier og biler har ført til markante forbedringer i affaldsindsamlingen og -håndteringen, og mange produkter indeholder nu færre farlige stoffer. Men der er stadig plads til forbedringer!