Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi

Recyklace a zhodnocování odpadového materiálu je o mnoho lepším řešením než jeho neudržitelné skládkování a spalování. Vůbec nejvýhodnější je pak vzniku odpadů předcházet.

Odpad se tradičně považuje za zdroj znečištění. Ale správné nakládání s odpadem jej může přeměnit v cenný zdroj surovin, zejména těch, jejichž zásoby v přírodě se pomalu ztenčují.

V hospodářství EU se každoročně spotřebuje 16 tun surovin na osobu, přičemž 6 tun se přemění na odpad a polovina tohoto odpadu skončí na skládkách. Mnoho členských států totiž stále řeší otázku odpadů skládkováním. Tato praxe je však neudržitelná.

Skládky mohou kontaminovat půduznečišťovat vodu a ovzduší. Nekontrolované skládkování může uvolňovat nebezpečné chemické látky a ohrožovat zdraví obyvatelstva. Kromě toho se přichází o cenné suroviny, které se v odpadech nacházejí.

Nejlepším řešením je přestat odpad vytvářet. Pokud to není možné, přichází na řadu jeho opětovné využití, recyklace a zhodnocení.

Správné nakládání s odpady může výrazně přispět k hospodářskému růstu i vytváření pracovních míst. Ušetří se díky tomu cenné zdroje, nemusejí se provádět nákladné sanační operace a chrání se zdraví obyvatel.

Studie z roku 2012 uvádí, že pokud by se plně zavedly všechny právní předpisy EU o odpadech, do roku 2020 by se v Unii ušetřilo 72 miliard eur ročně, obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace by se zvýšil o 42 miliard eur a došlo by k vytvoření až 400 000 pracovních míst.

V čem je tedy problém? Ceny výrobků často nezahrnují skutečné náklady na likvidaci již nepoužívaného zboží. Pokud by tomu tak bylo, vytvářelo by se mnohem méně odpadu. Velmi rozšířené jsou také nezákonné praktiky, a to především v zemích, kde se odpad netřídí a recyklace, zhodnocování odpadu a prosazování práva jsou na nízké úrovni.

Evropská unie se snaží o to, aby se nakládání s odpady zlepšilo v členských státech, které mají zaostalé odpadové hospodářství. Využívá k tomu ekonomické nástroje, jako jsou např. daně ze skládkování, tlak na výrobce, aby přijímali zboží zpět po skončení jeho životnosti, a poplatky za odpad pro občany.

Právní předpisy EU o elektrických zařízeních, obalech, bateriích a automobilech určených k likvidaci přinesly ve sběru odpadu a nakládání s ním viditelná zlepšení a v důsledku toho mnoho výrobků nyní obsahují i méně nebezpečných látek. Stále je však co zlepšovat.