Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Предотвратяване и управление на отпадъците

Рециклирането и оползотворяването на отпадъчните материали е много по-добро решение в дългосрочен план от изгарянето и депонирането им. Най-доброто решение обаче е предотвратяването на отпадъците.

Обикновено отпадъците се смятат за източник на замърсяване. Добре управляваните отпадъци обаче могат да бъдат ценен източник на суровини, особено когато много от тях стават все по-оскъдни.

Икономиката на ЕС изразходва 16 тона суровини на глава от населението на година. От тях 6 тона се превръщат в отпадъци, половината от които се депонират. Много държави членки все още управляват отпадъците си чрез депа, въпреки че те не са устойчиви в дългосрочен план.

Сметищата могат да замърсят почвата, водата и въздуха. Неконтролираното изхвърляне на отпадъци може да предизвика изпускане на химикали, които представляват опасност за здравето. Освен всичко друго ценните материали в отпадъците са изгубени.

Най-добрият вариант е да спрем да произвеждаме отпадъци. Когато това не е възможно, други добри варианти са повторното използване, рециклирането и оползотворяването на отпадъци.

Доброто управление на отпадъците може да допринесе много за икономическия растеж и създаването на работни места. То спестява ценни ресурси, помага за избягване на скъпи дейности по почистване, както и за предотвратяване на здравословни проблеми.

Според проучване от 2012 г., ако законодателството на ЕС за отпадъците се приложи изцяло, Европа ще спести 72 милиарда евро годишно, оборотът на сектора за управление и рециклиране на отпадъците ще нарасне с 42 милиарда евро и ще се създадат 400 000 работни места до 2020 г.

Защо тогава това не се случва? Често в цените на стоките не са включени действителните разходи за изхвърлянето им след края на техния жизнен цикъл. Ако тези разходи бяха включени, това щеше да помогне за предотвратяване на отпадъците. Незаконните практики са широко разпространени, особено в държави, в които отпадъците не се разделят, рециклирането и оползотворяването са слабо разпространени, а правоприлагането не е на нужното равнище.

ЕС се опитва да подобри управлението на отпадъци в държавите членки, които имат слаби политики в тази област, като препоръчва икономически инструменти като такси за депониране, задължаване на производителите да приемат стоките обратно след края на жизнения им цикъл и изискване гражданите да плащат за своите отпадъци.

Законите на ЕС за стоки като електрическо оборудване, опаковки, батерии и автомобили за бракуване доведоха до явни подобрения в събирането и управлението на отпадъци, както и до наличието на по-малко опасни вещества в много от продуктите днес. Все още обаче има какво да се направи!