Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

Sledujte nás

Facebook

Utilizarea inovării

Noile tehnologii ecologice trebuie să joace un rol din ce în ce mai important în cadrul economiei UE.

Pentru a proteja mediul și pentru a ajuta industria UE să devină mai competitivă, avem nevoie de tehnologii, procese și modele economice care să utilizeze resursele în mod mai eficient. Numim aceste soluții „ecoinovare”.

UE urmărește să transforme Europa într-o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru ca acest obiectiv să devină realitate, este nevoie de schimbări fundamentale în modul de producție și consum, care să reducă presiunea exercitată asupra mediului.

Industriile ecologice se dovedesc foarte utile în acest context. Ele pot preveni și corecta daunele aduse mediului și pot oferi soluții la probleme precum poluarea fonică și deteriorarea ecosistemelor. Industriile ecologice își aduc o contribuție esențială în sectoare cum ar fi gestionarea deșeurilor și a apelor uzate, sursele regenerabile de energie, poluarea aerului și construcțiile durabile.

Tehnologiile de mediu sunt o parte importantă a economiei UE. Începând din 2004, acest sector a înregistrat o creștere de 8%, iar în prezent cifra sa anuală de afaceri se ridică la 320 de miliarde de euro. UE deține o treime din piața mondială care, până în 2020, s-ar putea dubla, reprezentând peste 2200 de miliarde de euro.

Uniunea Europeană sprijină tehnologiile și produsele ecologice, printr-o serie de politici și sisteme de finanțare.

Planul de acțiune privind ecoinovarea identifică principalele motoare ale inovării și barierele care stau în calea lor. Planul contribuie la finanțarea proiectelor de cercetare și inovare și vine în sprijinul companiilor ecoinovatoare. Programul pentru competitivitate și inovare prevede accesul la finanțare pentru firmele mici, facilitând astfel cercetarea și inovarea.

Una dintre provocările cu care se confruntă noile tehnologii este consolidarea credibilității.Sistemul UE de verificare a tehnologiilor de mediu, împreună cu rețeaua sa de centre, ar trebui să sporească încrederea pieței, prin validarea performanței inovațiilor ecologice.

Este disponibil și un sprijin în cadrul programului LIFE, pentru domenii precum combaterea schimbărilor climatice, reducerea deșeurilor și utilizarea mai eficientă a resurselor naturale, prevenirea poluării, gestionarea apelor reziduale, a râurilor, mărilor și zonelor de coastă și îmbunătățirea mediului urban. Mai mult de 1950 de proiecte au fost cofinanțate până în prezent, reprezentând o investiție de 3,6 miliarde de euro. Programul LIFE a contribuit cu 1,2 miliarde de euro. În fiecare an se publică o cerere de propuneri.