Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Korzystanie z innowacji

Potrzebne są nowe, przyjazne dla środowiska technologie, które będą odgrywać coraz większą rolę w gospodarce UE.

Aby móc chronić środowisko naturalne i zapewnić przemysłowi UE większą konkurencyjność, potrzebujemy technologii, procesów produkcyjnych i modeli biznesowych, które będą opierać się na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów. Rozwiązania tego rodzaju nazywane są ekoinnowacjami.

UE dąży do przekształcenia Europy w zasobooszczędną, niskoemisyjną gospodarkę. Aby to było możliwe, konieczne są zasadnicze zmiany w produkcji i konsumpcji, dzięki którym zmniejszy się presja wywierana na środowisko.

We wprowadzeniu takich zmian pomoże przemysł ekologiczny. Może on zapobiegać szkodom wyrządzanym środowisku i naprawiać je, a także rozwiązywać problemy takie jak poziom hałasu i niszczenie ekosystemów. Szczególnie ważną rolę ekoprzemysł pełni w takich obszarach, jak gospodarka odpadami i ściekami, źródła energii odnawialnej, zanieczyszczenie powietrza i ekologiczne budownictwo.

Technologie środowiskowe to ważna część gospodarki UE. Roczne obroty w tym sektorze sięgają 320 mld euro, a od 2004 r. odnotowano w nim wzrost o 8 proc. Tym samym udział UE stanowi jedną trzecią światowego rynku w tym sektorze, którego wartość do 2020 r. może wzrosnąć do ponad 2200 mld euro.

Unia Europejska wspiera ekologiczne technologie i produkty w ramach różnych programów finansowania i strategii politycznych.

Plan działania w zakresie ekoinnowacji skupia się na czynnikach napędzających innowacje ekologiczne i przeszkodach utrudniających ich rozpowszechnianie. Pomaga w finansowaniu projektów w dziedzinie badań i innowacji oraz ekologicznie innowacyjnych przedsiębiorstw. „Program na rzecz konkurencyjności i innowacji” zapewnia dostęp do pomocy finansowej małym firmom, ułatwiając im inwestycje w badania i innowacje.

Jednym z problemów, z jakimi muszą się zmierzyć nowe technologie, jest budowanie swojej wiarygodności. Unijny program weryfikacji technologii środowiskowych z własną siecią ośrodków, które potwierdzają wydajność ekoinnowacji, powinien zwiększyć zaufanie rynku.

Wsparcie jest również dostępne w ramach programu LIFE, w obszarach takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczanie produkcji odpadów i oszczędniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, zapobieganie emisji zanieczyszczeń, gospodarka ściekami, gospodarka wodna (rzeki, morza i wybrzeża) oraz poprawa stanu środowiska miejskiego. Do tej pory dofinansowanie otrzymało ponad 1950 projektów, co oznacza inwestycje rzędu 3,6 mld euro, w tym z programu LIFE 1,2 mld euro. Co roku ogłaszane jest zaproszenie do składania wniosków, które umożliwia ubieganie się o dotację.