Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Gebruikmaken van innovatie

Er zijn nieuwe, milieuvriendelijke technologieën nodig om concurrerend te blijven.

Om het milieu te beschermen en het Europese bedrijfsleven een betere positie op de wereldmarkt te geven, zijn er nieuwe technologieën, procedés en bedrijfsmodellen nodig die efficiënter gebruikmaken van grondstoffen. Die oplossingen worden eco-innovatie genoemd.

De EU wil Europa omvormen tot een CO2-arme economie waarbinnen spaarzaam met grondstoffen wordt omgegaan. Daarvoor zijn grondige veranderingen in productie- en consumptiepatronen nodig om de druk op het milieu te verlichten.

Eco-bedrijven kunnen helpen. Zij kunnen milieuschade voorkomen en herstellen en problemen zoals geluidsoverlast en schade aan ecosystemen oplossen. Ze leveren een belangrijke bijdrage in tal van sectoren, zoals water- en afvalbeheer, duurzame energie, luchtvervuiling en duurzame bouw.

Milieutechnologie maakt een belangrijk deel van de EU-economie uit. Deze bedrijven hebben een jaaromzet van 320 miljard euro en zijn sinds 2004 met 8% per jaar gegroeid. De EU heeft een derde van de wereldmarkt in handen, die in de periode tot 2020 zou kunnen verdubbelen tot ruim 2200 miljard euro.

De Europese Unie steunt groene technologieën en producten via een aantal financieringsstelsels en -beleid.

Het Actieplan voor eco-innovatie is gericht op de aanjagers van deze ontwikkelingen en ruimt barrières uit de weg. Er zjin financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatieprojecten en voor milieuvriendelijke bedrijven. Het Programma voor concurrentievermogen en innovatie biedt kleine bedrijven financiering en vergemakkelijkt zo onderzoek en innovatie.

Een van de problemen waar nieuwe technologieën mee te kampen hebben, is dat zij nog aan hun geloofwaardigheid moeten werken. Via de verificatie van milieutechnologie door een netwerk van centra zou het consumentenvertrouwen in de prestaties van eco-innovaties moeten toenemen.

Er is ook steun beschikbaar via het programma LIFE voor terreinen als klimaatbescherming, afvalvermindering, efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, het voorkomen van vervuiling, het beheer van afvalwater, rivieren, zeeën en kusten en het verbeteren van het stadsmilieu. Tot nu toe hebben al ruim 1950 projecten financiering ontvangen. In totaal is er 3,6 miljard euro geïnvesteerd, daaraan heeft het LIFE-programma 1,2 miljard bijgedragen. Elk jaar kunnen er nieuwe voorstellen worden ingediend.