Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Inovacijų naudojimas

Reikia, kad naujos, aplinkai nekenksmingos technologijos taptų vis svarbesnės ES ekonomikai.

Kad apsaugotume aplinką ir užtikrintume, kad ES pramonė būtų konkurencingesnė, reikia efektyvesnio išteklių naudojimo technologijų, procesų ir verslo modelių. Tokius sprendimus vadiname ekologinėmis inovacijomis.

ES siekia, kad Europoje būtų mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, kurioje ištekliai būtų naudojami efektyviai. Kad šis tikslas būtų pasiektas ir aplinka būtų mažiau veikiama, reikės esminių gamybos ir vartojimo pokyčių.

Padėti gali ekologiška pramonė. Ji gali užkirsti kelią kenkimui aplinkai ir atitaisyti jau padarytą žalą bei išspręsti triukšmo, žalos ekosistemoms ir panašias problemas. Ekologiška pramonė labai padeda tokiuose sektoriuose, kaip atliekų ir nuotekų tvarkymo, atsinaujinančių energijos išteklių, oro taršos ir darnios statybos.

Aplinkosaugos technologijos yra svarbi ES ekonomikos dalis. Jų metinė apyvarta – 320 mlrd. eurų, o jų dalis nuo 2004 m. didėjo 8 % per metus. ES užima vieną trečdalį pasaulio rinkos, bet iki 2020 m. ši dalis galėtų padvigubėti ir pasiekti per 2,2 trilijonus eurų.

Europos Sąjunga remia ekologiškos technologijos ir ekologiškus produktus pagal įvairius finansavimo planus ir politikos priemones.

Ekologinių inovacijų veiksmų planas skirtas ekologinių inovacijų skatinimui ir joms įdiegti trukdančioms kliūtims. Ji padeda finansuoti mokslinių tyrimų bei inovacijų projektus ir ekologines inovacines bendroves. Pagal Konkurencingumo ir inovacijų programą sudaromos galimybės gauti finansavimą mažoms įmonėms, kad būtų lengviau atlikti mokslinius tyrimus ir diegti inovacijas.

Viena iš naujų technologijų problemų yra tai, kad reikia pelnyti pasitikėjimą jomis. Rinkos pasitikėjimą turėtų padidinti ES aplinkosaugos technologijų tikrinimo sistema ir jos centrų tinklas, kurie tvirtina ekologinių inovacijų veikimo rezultatus.

Be to, teikiama parama pagal programą LIFE tokiose srityse, kaip klimato kaitos problemų sprendimas, atliekų mažinimas ir efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas, taršos prevencija, nuotekų, upių, jūrų ir pakrančių valdymas, ir miestų aplinkos gerinimas. Iki šiol bendrai finansuota daugiau kaip 1950 projektų, t. y. investuota 3,6 mlrd. eurų, iš kurių pagal programą LIFE skirta 1,2 mlrd. eurų. Kasmet skelbiamas kvietimas teikti paraiškas.