Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Korištenje inovacija

U gospodarstvu EU-a sve veću ulogu trebale bi igrati nove, ekološke tehnologije.

Kako bismo zaštitili okoliš i industriju EU-a učinili konkurentnijom, potrebne su nam nove tehnologije, procesi i poslovni modeli u kojima se resursi koriste učinkovitije. Ta rješenja zovemo „ekološkim inovacijama”.

Cilj je EU-a pretvoriti Europu u resursno učinkovito gospodarstvo s niskim emisijama ugljika. To će zahtijevati temeljne promjene u proizvodnji i potrošnji u cilju smanjenja pritiska na okoliš.

Ekološke industrije mogu u tome pomoći. Njima se može spriječiti i ispraviti šteta za okoliš i riješiti problemi kao što su buka i šteta za ekosustave. One daju važan doprinos sektorima kao što su otpad i gospodarenje otpadnim vodama, obnovljivi izvori energije, onečišćenje zraka i održiva gradnja.

Ekološke tehnologije čine važan dio gospodarstva EU-a. Njihov je godišnji promet oko 320 milijardi EUR i povećao se za 8% od 2004. EU drži jednu trećinu svjetskog tržišta, koje bi se moglo udvostručiti na više od 2200 milijardi EUR do 2020.

Europska unija podržava zelenu tehnologiju i zelene proizvode putem niza programa i politika financiranja.

Akcijski plan za ekološke inovacije usmjeren je na pokretače ekoloških inovacija i prepreke njihovom širenju. On pomaže u financiranju istraživačkih i inovacijskih projekata i ekološki inovativnih poduzeća. Putem Programa za konkurentnost i inovacije omogućuje se pristup financiranju za mala poduzeća u cilju olakšavanja istraživanja i inovacija.

Jedan od problema s kojima se suočavaju nove tehnologije je izgradnja vjerodostojnosti. Shemom EU-a za provjeru ekoloških tehnologija, koja se sastoji od mreže centara, trebalo bi se povećati povjerenje tržišta provjerom uspješnosti ekoloških inovacija.

Potpora je također dostupna i u okviru programa LIFE, za područja kao što su ublažavanje klimatskih promjena, smanjenje otpada i učinkovitije korištenje prirodnih resursa, sprječavanje onečišćenja, upravljanje otpadnim vodama, rijekama, morima i obalama i unaprjeđenje gradskog okoliša. Do sada je sufinancirano više od 1950 projekata, što predstavlja ulaganje od 3,6 milijarde EUR, od čega je doprinos iz LIFE-a iznosio 1,2 milijarde EUR. Svake godine objavljuje se poziv na podnošenje ponuda.