Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Innovaation hyödyntäminen

Uusia ympäristöystävällisiä teknologioita tarvitaan vauhdittamaan EU:n talouskasvua.

Ympäristön suojelemiseksi ja EU:n teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan teknologioita, prosesseja ja liiketoimintamalleja, joissa käytetään resursseja tehokkaammin. Tällaisia ratkaisuja kutsutaan ekoinnovoinniksi.

EU pyrkii muuttamaan Euroopan resurssitehokkaaksi, vähähiiliseksi taloudeksi. Tämän saavuttaminen edellyttää, että tuotantoon ja kulutukseen tehdään perustavanlaatuisia muutoksiaympäristöpaineen vähentämiseksi.

Ympäristöteollisuudesta on apua. Ympäristöystävällisillä teknologioilla voidaan ehkäistä ja korjata ympäristövahinkoja sekä ratkaista erilaisia ongelmia, kuten meluhaittoja ja ekosysteemien vahingoittumista. Niillä on olennainen vaikutus moniin aloihin, kuten jätehuoltoon ja jätevesien käsittelyyn, uusiutuviin energialähteisiin, ilman pilaantumiseen ja kestävään rakentamiseen.

Ympäristöteknologiat ovat merkittävä osa EU:n taloutta. Ne tuottavat vuosittain 320 miljardia euroa liikevaihtoa, ja ala on kasvanut 8 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2004 lähtien. EU:lla on kolmanneksen osuus alan maailmanlaajuisista markkinoista, jotka voivat kaksinkertaistua yli 2 200 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan unioni tukee vihreitä teknologioita ja ympäristöystävällisiä tuotteita erilaisilla rahoitusjärjestelmillä ja politiikoilla.

Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelmassa keskitytään ekoinnovoinnin vauhdittajiin ja sen käyttöönoton esteisiin. Sillä helpotetaan tutkimus- ja innovaatiohankkeiden sekä ekoinnovointiyritysten rahoitusta. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta tarjotaan rahoitusta pienille yrityksille ja tuetaan tutkimusta sekä innovointia.

Yksi uusiin teknologioihin liittyvä ongelma on uskottavuuden luominen. EU:n ympäristöteknologian varmennusjärjestelmän ja siihen kuuluvien keskusten verkon avulla vahvistetaan markkinoiden luottamusta validoimalla ekoinnovaatioiden toimintakyky.

Tukea onsaatavilla myös Life-ohjelmasta. Ohjelmasta tuetaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa, jätteiden vähentämistä, luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä, pilaantumisen torjuntaa, jätevesien sekä jokien, merien ja rannikoiden hallintaa ja kaupunkiympäristön parantamista. Tähän mennessä on tarjottu yhteisrahoitusta yli 1 950 hankkeeseen, joihin on investoitu yhteensä 3,6 miljardia euroa, mistä Life-ohjelman osuus on ollut 1,2 miljardia euroa. Tukea koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan vuosittain.