Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Brug af innovation

Der er behov for nye miljøvenlige teknologier som en stadig større del af EU's økonomi.

For at beskytte miljøet og gøre EU's industri mere konkurrencedygtig er det nødvendigt med teknologier, processer og virksomheder, der bruger ressourcerne mere effektivt. Sådanne løsninger kaldes "økoinnovation".

EU arbejder på at gøre Europa til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi. Det kræver grundlæggende ændringer i vores produktion og forbrug, så vi kan mindske belastningen af miljøet.

Det kan miljøvenlige industrier hjælpe med. De kan forebygge og rette op på miljøskader og løse problemer som støj og beskadigelse af økosystemer. De kan yde et vigtigt bidrag i sektorer som affalds- og spildevandshåndtering, vedvarende energikilder, luftforurening og bæredygtigt byggeri.

Miljøteknologier er en vigtig del af EU's økonomi. De har en årlig omsætning på 320 milliarder euro og er vokset med 8 % om året siden 2004. EU tegner sig for en tredjedel af det globale marked, som kan blive fordoblet til over 2200 milliarder euro inden 2020.

EU støtter grøn teknologi og grønne produkter gennem en række støtteordninger og politikker.

En handlingsplan for økoinnovation er målrettet drivkræfterne for økoinnovationen og hindringerne derfor. Den hjælper ved at yde støtte til forsknings- og innovationsprojekter og miljøinnovative virksomheder. Programmet for konkurrenceevne og innovation giver små virksomheder adgang til finansiering og letter forskning og innovation.

Ét af de problemer, som nye teknologier står over for, er at opbygge troværdighed. En europæisk kontrolordning for miljøteknologi med et netværk af centre skal forbedre tilliden på markedet ved at validere økoinnovationernes resultater.

Der findes også støttemuligheder med LIFE-programmet til områder som bekæmpelse af klimaforandringer, reduktion af affaldsmængden og mere effektiv anvendelse af naturressourcerne, forebyggelse af forurening, forvaltning af spildevand, floder, have og kyster og forbedring af bymiljøet. Over 1950 projekter er indtil videre blevet medfinansieret, hvilket svarer til en investering på 3,6 mia. euro, hvoraf LIFE har bidraget med 1,2 mia. Der indkaldes forslag hvert år.