Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Zeleno gospodarstvo

Gospodarska politika mora spodbujati trajnostno ravnanje in upoštevati pomen naravnih sistemov.

Gospodarska rast je v preteklosti temeljila na izkoriščanju naravnih virov, pri čemer se je pogosto zdelo, da so zaloge surovin neomejene. Posledica tega je današnja „kriza virov‟, tj. grožnja pomanjkanja naravnih surovin in čedalje višje cene.

Vse več državljanov in ekonomistov zato danes išče drugačne gospodarske modele, ki bi omogočali blaginjo, ne da bi škodovali okolju.

Ta razdelek vsebuje informacije o tem, kako Evropska unijapomaga posameznikom in državam do bolj zelenegagospodarstva, in sicer z boljšim upravljanjem virov, ekonomskimi spodbudami, ki koristijo okolju, podporo inovacijam, boljšimi politikami ravnanja z vodo in odpadki ter prizadevanjem za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.