Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Ekologické hospodárstvo

Ekologické hospodárstvo

V minulosti sa často vychádzalo z predpokladu, že hospodársky rast závisí od využívania prírodných zdrojov ako keby boli ich zásoby nevyčerpateľné. Výsledkom je kríza zdrojov, hrozba nedostatku surovín a rastúce ceny.

V súčasnosti stále viac občanov a ekonómov hľadá inšpiráciu v rôznych ekonomických modeloch, podľa ktorých je možné vytvárať bohatstvo bez poškodzovania životného prostredia.

V tejto časti sa môžete dozvedieť, ako pomáha občanom a vládam pri ekologizáciihospodárstva prostredníctvom lepšieho riadenia zdrojov, ekonomických nástrojov podporujúcich životné prostredie, podpory inovácií, lepších politík v oblasti vodného hospodárstva a odpadu a úsilia zameraného na rast udržateľnej spotreby a výroby.