Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

De Groene Economie

Economisch beleid moet duurzaam gedrag stimuleren en hierbij rekening houden met de waarde van ecosystemen.

Vroeger werden in het belang van economische groei natuurlijke hulpbronnen vaak gebruikt alsof de voorraden oneindig waren. Het resultaat hiervan is een grondstoffencrisis met dreigende tekorten en stijgende prijzen.

Tegenwoordig kijken steeds meer burgers en economen naar alternatieve economische modellen waarbij rijkdom kan worden gecreëerd zonder het milieu te schaden.

In deze rubriek kan u te weten komen hoe de EU burgers en overheden helpt een milieubewuste economie te realiseren door een beter beheer van hulpbronnen, economische instrumenten die goed zijn voor het milieu, steun voor innovatie, beter beleid op het gebied van water en afval en het aanmoedigen van duurzame consumptie en productie.