Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Πράσινη οικονομία

Η οικονομική πολιτική πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η εφαρμογή βιώσιμων προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη την αξία των φυσικών συστημάτων.

Στο παρελθόν η οικονομική ανάπτυξη συνδεόταν συχνά με την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων σαν αυτοί να ήταν ανεξάντλητοι. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ένα είδος "κρίσης πόρων", με επαπειλούμενες ελλείψεις και άνοδο των τιμών.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες και οικονομολόγοι προσβλέπουν σε διαφορετικά οικονομικά μοντέλα τα οποία παράγουν πλούτο χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς η ΕΕβοηθά τους πολίτες και τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν πράσινεςοικονομίες, μέσω της καλύτερης διαχείρισης των πόρων, με οικονομικά μέσα επωφελή για το περιβάλλον, με στήριξη της καινοτομίας, με καλύτερες πολιτικές για το νερό και τα απόβλητα, καθώς και με προσπάθειες που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.