Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Zelená ekonomika

Hospodářská politika musí podporovat udržitelné chování vůči životnímu prostředí a zohledňovat hodnotu přírodních systémů.

V minulosti hospodářský růst často závisel na intenzivním využívání přírodních zdrojů, jako by jejich zásoby byly neomezené. Výsledkem toho je současná napjatá situace, kdy hrozí nedostatek zdrojů a růst jejich cen.

Stále více občanů i ekonomů dnes hledá inspiraci v různých ekonomických modelech, jež by vytvářely bohatství bez poškozování životního prostředí.

V této sekci se dozvíte, jak EUpomáhá občanům a vládám při ekologizacihospodářství, a to lepším hospodařením se zdroji, ekonomickými nástroji, které zohledňují životní prostředí, podporou inovací, lepšími politikami v oblasti vodohospodářství a nakládání s odpady a stimulací udržitelné spotřeby a výroby.