Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Instagram
  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Gospodarna raba virov v EU

Z recikliranjem in bolj gospodarno rabo virov bomo zmanjšali obremenitev usihajočih naravnih virov Zemlje.

Svetovno gospodarstvo s svojo rastjonevzdržno obremenjuje vire naše Zemlje. Število prebivalcev na Zemlji se bo kmalu povzpelo na 9 milijard, kar bo stvari še poslabšalo. Povečalo se bo tekmovanje za izrabo omejenih virov, to bo povzročilo višje cene in nestabilne razmere: takšna globalna gibanja pa bodo izjemno močno vplivala na evropsko gospodarstvo.

Evropska unija se zato zavzema za gospodarno rabo virov, tj. rabo virov na trajnosten način. S surovinami, denimo vodo, minerali, lesom, je treba ravnati bolj učinkovito v celotni dobi njihove rabe, od njihove pridobitve do končne odstranitve.

Če bo Evropa manj odvisna od omejenih virov, bo manj občutila pomanjkanje surovin in spreminjajoče se tržne cene. Pri tem si lahko pomaga z zelenimi tehnologijami, energijo iz obnovljivih virov, ekološko proizvodnjo in recikliranjem. To bo vsem v korist: če bomo namreč izkoriščali naravne vire tako kot doslej, bomo leta 2050 za preživetje potrebovali vire več kot dveh planetov.

Najbolj obremenjujoči za naravo so živilska predelovalna industrija, gradnja in promet (tri četrtine vseh okoljskih pritiskov). Zato moramo spremeniti način proizvodnje in potrošnje hrane, izboljšati infrastrukturo in poskrbeti za okolju prijazen promet. Z novim oblikovanjem izdelkov bomo naredili uslugo sebi in okolju.

Toda spremembe bodo možne, če bomo s cenami poslali pravo sporočilo. Če želi Evropa uveljaviti te spremembe, potrebuje jasne politike.

Vizija Evropske unije je gospodarstvo, ki sicer raste, a upošteva omejenosti virov in planeta. Na milijone podjetij in prebivalcev bo moralo spremeniti način proizvodnje in potrošnje, da bodo postali bolj gospodarni pri rabi virov. Vsi deležniki si bodo morali prizadevati, da bodo s politiko, financiranjem, naložbami, raziskavami in inovacijami vlekli v isto smer.

Evropska unija je svojo strategijo gospodarske rasti Evropa 2020 usmerila na prehod na pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Gradnik te pobude je časovnica za Evropo, gospodarno z viri: načrt poti do bolj trajnostnega gospodarstva in politični ukrepi za spodbujanje inovacij, ki bodo kratkoročno in dolgoročno koristile gospodarstvu in okolju.