Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Efektívnosť využívania zdrojov v EÚ

Viac recyklácie a vyššia efektívnosť pomôžu znížiť tlak na obmedzené zdroje Zeme.

Rastsvetového hospodárstva vytvára neudržateľný tlak na prírodné zdroje. S rastom svetovej populácie, ktorá sa blíži k 9 miliardám, sa situácia ešte zhorší. Väčšia súťaž o obmedzené zdroje bude znamenať vyššie ceny a nestabilitu – globálne trendy budú mať obrovský vplyv na európske hospodárstvo.

EÚ sa preto snaží o efektívne využívanie zdrojov, čo znamená využívanie zdrojov udržateľnejším spôsobom. Suroviny ako voda, nerasty a drevo musíme spravovať účinnejšie počas celého ich životného cyklu, t. j. od prvej ťažby až po konečné použitie.

Ak bude Európa menej závislá od obmedzených zdrojov, bude aj menej zraniteľná pri nedostatku ich zásob a nestálych trhových cenách. Pomôcť môžu ekologické technológie a energia z obnoviteľných zdrojov, ekologický priemysel a recyklácia. Vďaka nim sa zlepší situácia nás všetkých: ak by sme aj naďalej využívali zdroje súčasným tempom, do roku 2050 by sme na svoje prežitie potrebovali viac ako dve planéty.

Tri štvrtiny nášho vplyvu na životné prostredie má na svedomí odvetvie potravín a nápojov, stavebný priemysel a doprava. Preto musíme zmeniť spôsob výroby a konzumácie potravín, zabezpečiť lepšiu infraštruktúru a čistejšiu dopravu. Nový dizajn výrobkov zabezpečí ich lepšie využitie pre ľudí a životné prostredie.

Ak chceme dosiahnuť zmenu, musíme vyslať správne cenové signály. Na uskutočnenie týchto zmien Európa potrebuje transparentné politiky.

Víziu EÚ predstavuje hospodárstvo, ktoré rastie a zároveň rešpektuje obmedzenia zdrojov a hranice využívania našej planéty. Na dosiahnutie efektívneho využívania zdrojov budú musieť milióny spoločností a spotrebiteľov zmeniť spôsoby výroby a konzumácie. Všetky zúčastnené strany budú musieť zabezpečiť, že politika, financovanie, investície, výskum a inovácie sú orientované rovnakým smerom.

Cieľom stratégie rastu EÚ Európa 2020 je dosiahnuť, aby sa EÚ stala inteligentným, udržateľným a inkluzívnym hospodárstvom. Jedným zo základných prvkov tejto iniciatívy je plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje. Ukazuje cestu k udržateľnejšiemu hospodárstvu prostredníctvom politických iniciatív zameraných na podporu inovácií s krátkodobými a dlhodobými prínosmi pre hospodárstvo a životné prostredie.