Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Instagram
  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Efektyvus išteklių naudojimas ES

Dėl senkančių Žemės išteklių kylančios problemos sumažės perdirbant daugiau atliekų ir efektyviau naudojant esamus išteklius.

Augant pasaulio ekonomikaipernelyg intensyviai eikvojami Žemės ištekliai. Padėtis dar labiau pablogės pasaulio gyventojų skaičiui pasiekus 9 milijardus. Esant didesnei konkurencijai dėl ribotų išteklių didės kainos ir nestabilumas – tai pasaulinės tendencijos, kurios darys didžiulį poveikį Europos ekonomikai.

Todėl ES ragina išteklius naudoti efektyviai, t. y. tvariau. Žaliavas, kaip antai: vandenį, naudingąsias iškasenas ir medieną, reikia valdyti efektyviau per visą jų naudojimo ciklą, nuo pirminio išgavimo iki galutinio šalinimo.

Mažiau priklausydama nuo ribotų išteklių Europa geriau atsispirs atsargų stygiaus ir nepastovių rinkos kainų grėsmei. To pasiekti gali padėti ir ekologiškos technologijos, atsinaujinančiųjų šaltinių energija, ekologiškos pramonės šakos ir atliekų perdirbimas. Dėl to geriau bus visiems: jei išteklius ir toliau naudotume tokiu tempu, kaip dabar, mus aprūpinti iki 2050 m. reikėtų daugiau negu dviejų tokių planetų.

Tris ketvirtadalius viso poveikio daro maisto ir gėrimų, statybų ir transporto sektoriai. Todėl turime kitaip gaminti ir vartoti maistą, mums reikia geresnės infrastruktūros ir ekologiškesnių transporto priemonių. Kitokio dizaino produktai būtų naudingesni mums ir aplinkai.

Norint pokyčius įgyvendinti, turi būti tinkamai pakeista ir kainodara. Kad šie pasikeitimai įvyktų, Europai reikia aiškios politikos.

ES vizija – auganti ekonomika atsižvelgiant į išteklių ir planetos galimybių ribas. Kad ištekliai būtų naudojami efektyviau, milijonai bendrovių ir vartotojų turės pakeisti savo gamybos būdus bei vartojimo įpročius. Visos susijusios šalys turės užtikrinti, kad politika, finansavimas, investicijos, moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų nukreipti ta pačia kryptimi.

ES ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“ siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangi, tvari ir integracinė. Viena iš svarbiausių šios iniciatyvos dalių yra Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas. Jame nurodyta, kaip siekti tvaresnės ekonomikos pasitelkiant politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti daugiau inovacijų, kurios duotų trumpalaikės bei ilgalaikės ekonominės naudos ir naudos aplinkai.