Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Instagram
  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Éifeachtúlacht acmhainní san AE

Má dhéantar níos mó athchúrsála agus má chuirtear éifeachtúlacht níos fearr chun cinn, laghdófar ar an mbrú ar achmhainní an Domhain atá á n-ídiú de réir a chéile.

geilleagar an domhainag fás agus tá brú as cuimse ar acmhainní an Domhain. Rachaidh an scéal in olcas de réir mar a mhéadaíonn daonra an domhain go 9 mbilliún. De thoradh tuilleadh éilimh ar acmhainní teoranta, beidh praghsanna níos airde agus éagobhsaíocht níos measa ann – treochtaí domhanda a mbeidh tionchar ollmhór acu ar gheilleagar na hEorpa.

Is chuige sin atá an AE ag brú "éifeachtúlacht acmhainní" chun cinn, rud a chiallaíonn go n-úsáidfear acmhainní ar bhealach níos inbhuanaithe. Ní foláir bainistíocht níos éifeachtúla a dhéanamh ar amhábhair amhail uisce, mianraí agus adhmad feadh a saolré, ón uair a bhaintear iad do dtí go bhfaighfear réidh leo ar deireadh.

Dá mba rud é nach raibh an Eoraip ag brath chomh mór sin ar acmhainní teoranta, ní chuirfeadh ganntanais soláthairtí ná praghsanna luaineacha an mhargaidh isteach uirthi. Cabhróidh teicneolaíochtaí glasa agus fuinneamh in-athnuaite, eicithionscail agus athchúrsáil leis an méid sin a bhaint amach. Chun tairbhe gach éinne a bheidh sé: má leanfaimid orainn ag úsáid acmhainní ar an ráta ag a ndéanfaimid anois é, faoi 2050 beidh níos mó ná dhá pláinéad de dhíth chun sinn a chothú.

Ón earnáil bia agus dí, ó fhoirgnimh agus ó iompar a thagann trí cheathrú cuid den tionchar a bhíonn againn ar an gcomhshaol. Sin é an fáth nach foláir dúinn an tslí a tháirgimid agus a thomhlaímid bia a athrú; tá bonneagar níos fearr de dhíth orainn chomh maith le modhanna iompair níos glaine. Má dhéantar táirgí a dhearadh as an nua beidh siad níos fearr dúinne agus don chomhshaol.

Chun an t-athrú sin a dhéanamh, ní mór na comharthaí cearta maidir le praghas a chur i bhfeidhm. Tá beartais níos soiléire de dhíth ar an Eoraip chun go ndéanfar na hathruithe sin.

Is é an fhís atá an AE ná go mbeidh an geilleagar ag fás ach go mbeifear ag tabhairt airde ar shrianta na n-acmhainní agus ar theorainneacha an phláinéid. Chun go mbeimid níos tíosaí ar acmhainní, beidh ar na milliúin comhlachtaí agus tomhaltóirí a modhanna táirgthe agus tomhaltais a athrú. Beidh ar gach éinne a bheidh bainteach leis seo a chinntiú go bhfuiltear ag obair ar mhaithe leis an sprioc céanna ó thaobh beartais, maoinithe, infheistíochta, taighde agus nuálaíochta de.

Tá Eoraip 2020, straitéis fáis an AE, ceaptha geilleagar cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach a dhéanamh den AE. Ar cheann de bhunchéimeanna an tionscnaimh seo tá an Treochlár d'Eoraip a bheadh tíosach ar acmhainní. Taispeánann sé conas is féidir geilleagar níos inbhuanaithe a bhaint amach, agus tá tionscnaimh beartais mar chuid de atá dírithe ar nuálaíochtaí breise a spreagadh a mbeidh buntáistí gearrthéarmacha agus fadtéarmacha eacnamaíocha agus comhshaoil acu.