Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Instagram
  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Resurssitehokkuus EU:ssa

Kierrätyksen lisääminen ja tehokkuuden parantaminen auttavat lieventämään maailman hupeneviin luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta.

Maailmantaloudenkasvu aiheuttaa kestämätöntä painetta maailman luonnonvaroille. Tilanne pahenee entisestään, kun maailman väestö kasvaa 9 miljardiin. Ankarampi kilpailu rajallisista resursseista johtaa hintojen nousuun ja epävarmuuteen. Tällaisilla globaaleilla suuntauksilla on valtava vaikutus Euroopan talouteen.

Sen vuoksi EU vaatii resurssitehokkuutta, mikä tarkoittaa luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Veden, mineraalien ja puun kaltaisia raaka-aineita on hallittava tehokkaammin koko niiden elinkaaren ajan, eli ensimmäisestä käyttöönotosta aina lopulliseen hävittämiseen saakka.

Jos Eurooppa voi vähentää riippuvuuttaan rajallisista luonnonvaroista, se kestää paremmin resurssipulaa ja vaihtelevia markkinahintoja. Vihreästä teknologiasta ja uusiutuvasta energiasta, ympäristöteollisuudesta ja kierrätyksestä on apua. Tämä hyödyttää kaikkia: jos resurssien käyttöä jatketaan nykytasolla, elämäntapamme ylläpitämiseksi vuonna 2050 tarvittaisiin jo yli kaksi maapalloa.

Ihmisten vaikutuksesta kolme neljäsosaa on peräisin elintarvike- ja juomateollisuudesta, rakennuksista ja liikenteestä. Sen vuoksi on muutettava elintarvikkeiden tuotanto- ja kulutustapoja, parannettava infrastruktuuria ja käytettävä liikenteessä puhtaampia teknologioita. Tuotteiden uudelleensuunnittelulla parannetaan niiden soveltuvuutta ihmisille ja ympäristölle.

Muutoksen aikaansaamiseksi on annettava oikeita hintasignaaleja. EU:n on toteutettava selkeää politiikkaa, joka mahdollistaa nämä muutokset.

EU:n suunnitelmissa on talous, joka kasvaa luonnonvarojen ja planeetan rajallisuuden ehdoilla. Resurssitehokkuuden lisäämiseksi miljoonien yritysten ja kuluttajien on muutettava tuotanto- ja kulutustapojaan. Päättäjien on varmistettava, että politiikka, rahoitus, investoinnit, tutkimus ja innovaatio ohjaavat kaikki samaan suuntaan.

Eurooppa 2020 -kasvustrategialla pyritään luomaan EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava talous. Yksi aloitteen osatekijöistä on etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa. Etenemissuunnitelma ohjaa kohti kestävämpää taloutta poliittisilla aloitteilla, joilla pyritään vauhdittamaan innovointia lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisten ja ympäristöön liittyvien etujen saavuttamiseksi.