Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Instagram
  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Αποδοτικότητα των πόρων στην ΕΕ

Περισσότερη ανακύκλωση και καλύτερη αποδοτικότητα θα συμβάλουν στη μείωση της πίεσης που ασκείται στους συρρικνούμενους πόρους της Γης.

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ασκεί δυσβάσταχτη πίεση στους πόρους του πλανήτη. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός πλησιάζει τα 9 δισεκατομμύρια. Η ένταση του ανταγωνισμού για τους περιορισμένους πλέον πόρους θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και αστάθεια – παγκόσμιες τάσεις που θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ πιέζει για “αποδοτικότητα των πόρων”, δηλαδή για χρήση των πόρων με πιο βιώσιμο τρόπο. Η διαχείριση πρώτων υλών, όπως το νερό, τα μεταλλεύματα και η ξυλεία, πρέπει να γίνεται με αποδοτικότερο τρόπο καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη στιγμή της άντλησης ή εξόρυξής τους μέχρι και την τελική τους απόρριψη.

Η μείωση της εξάρτησης από περιορισμένους πόρους θα κάνει την Ευρώπη λιγότερο ευάλωτη σε ελλείψεις ανεφοδιασμού και στην αστάθεια των τιμών της αγοράς. Οι πράσινες τεχνολογίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι φιλικές προς το περιβάλλον βιομηχανίες και η ανακύκλωση μπορούν να βοηθήσουν. Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους με τον τωρινό ρυθμό, μέχρι το 2050 θα χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε το ισοδύναμο δύο και πλέον πλανητών.

Τα τρία τέταρτα των επιπτώσεων απορρέουν από τους τομείς των τροφίμων και ποτών, των κτιρίων και των μεταφορών. Γι’ αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα, καθώς και να αποκτήσουμε καλύτερες υποδομές και καθαρότερες μεταφορές. Ο επανασχεδιασμός των προϊόντων θα τα καταστήσει καλύτερα για εμάς και για το περιβάλλον.

Για να κάνουμε πράξη την αλλαγή, πρέπει να έχουμε καλύτερη επίγνωση της κατάστασης. Η Ευρώπη χρειάζεται σαφείς πολιτικές για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Το όραμα της ΕΕ είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία που όμως σέβεται ταυτόχρονα τους περιορισμούς ως προς τους πόρους και τα όρια του πλανήτη. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων, εκατομμύρια επιχειρήσεις και καταναλωτές πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και καταναλώνουν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές, η χρηματοδότηση, οι επενδύσεις, η έρευνα και η καινοτομία βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη, «Ευρώπη 2020», σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Ένα από τα δομικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο Χάρτης Πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη. Αυτός δείχνει τον δρόμο για μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία, με πρωτοβουλίες πολιτικής που στοχεύουν στην τόνωση της καινοτομίας για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.