Sti

Flere værktøjer

  • Instagram
  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Ressourceeffektivitet i EU

Mere genanvendelse og større effektivitet kan lette presset på jordens sparsomme ressourcer.

Væksten i den globale økonomi lægger et uholdbart pres på jordens ressourcer. Det bliver værre i takt med, at jordens befolkningstal nærmer sig 9 milliarder. Mere konkurrence om de begrænsede ressourcer betyder højere priser og ustabilitet – globale tendenser, der får enorm betydning for den europæiske økonomi.

Derfor satser EU på ressourceeffektivitet, som betyder, at vi skal bruge ressourcerne på en mere bæredygtig måde. Råmaterialer som vand, mineraler og træ skal forvaltes mere effektivt gennem hele deres livsforløb, lige fra den første udvinding til den endelige bortskaffelse.

Ved at være mindre afhængigt af begrænsede ressourcer bliver Europa mindre sårbart over for manglende forsyninger og flygtige markedspriser. Grønne teknologier, vedvarende energi, økoindustri og genanvendelse kan alle hjælpe. Det vil gavne alle. Hvis vi bliver ved med at bruge ressourcer som i dag, skal vi i 2050 bruge mere end 2 planeter til at klare forsyningerne.

Tre fjerdedele af virkningerne kommer fra føde- og drikkevarer, bygninger og transport. Derfor er vi nødt til at ændre den måde, vi producerer og forbruger fødevarer på. Vi skal også bruge bedre infrastruktur og renere transport. Ved at omdesigne produkter kan vi gøre dem bedre for os og for miljøet.

Ændringerne kræver indførelse af de rette prissignaler. Europa har brug for klare politikker, for at disse ændringer kan ske.

EU har en vision om en voksende økonomi, der respekterer ressourceknapheden og planetens grænser. For at vi kan blive mere ressourceeffektive, skal millioner af virksomheder og forbrugere ændre den måde, de producerer og forbruger på. Alle berørte parter skal være med til at sikre, at politikken, finansieringen, investeringerne, forskningen og innovationen trækker i samme retning.

Europa 2020, EU's vækststrategi, vil gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. En af byggestenene i dette initiativ er køreplanen for et ressourceeffektivt Europa. Den viser vej til en mere bæredygtig økonomi med politiske initiativer, der skal stimulere mere innovation for at give økonomiske og miljømæssige fordele på både kort og lang sigt.