Cesta

Další nástroje

  • Instagram
  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Účinné využívání zdrojů v EU

Větší podíl recyklace a větší účinnost pomohou zmírnit tlak na ubývající zdroje na Zemi.

Růstsvětové ekonomiky vyvíjí neudržitelný tlak na zdroje na Zemi. Tento tlak ještě vzroste, až se světová populace zvýší na 9 miliard obyvatel. Větší poptávka po omezených zdrojích bude znamenat vyšší ceny a vyvolávat nestabilitu – tento vývoj ve světě bude mít značný dopad i na evropskou ekonomiku.

Proto Evropská unie usiluje o účinné využívání zdrojů, tj. jejich využívání udržitelným způsobem. Se surovinami, jako je voda, nerosty a dřevo, se musí během jejich životního cyklu lépe hospodařit, a to od okamžiku, kdy se získávají či těží, až po jejich likvidaci.

Bude-li Evropa na omezených zdrojích méně závislá, bude i méně citlivá na výpadky jejich dodávek či kolísání cen na trhu. Pomoci mohou ekologické technologie a obnovitelné zdroje energie, ekologická průmyslová odvětví a recyklace. V konečném důsledku z toho budou mít prospěch všichni. Pokud bychom totiž pokračovali ve využívání zdrojů stejným tempem jako dnes, potřebovali bychom do roku 2050 k našemu životu dvě planety Země.

Zdrojem tří čtvrtin dopadů lidské činnosti na životní prostředí jsou potravinářský průmysl, stavebnictví a doprava. Proto musíme změnit způsob výroby a spotřeby potravin, potřebujeme lepší infrastrukturuekologičtější dopravu. Musíme navrhovat výrobky novým způsobem, který bude výhodnější jak pro nás, tak pro životní prostředí.

Změnu však nelze provést bez správných cenových signálů. Evropa potřebuje jasnou politiku, která tuto transformaci umožní.

Představa EU spočívá v ekonomice, která roste a zároveň bere v úvahu omezenost zdrojů a hranice naší planety. Chceme-li se stát společností účinněji využívající zdroje, musí miliony podniků a spotřebitelů změnit způsob své výroby a spotřeby. Všechny zodpovědné subjekty budou muset zajistit, aby politiky, finanční prostředky, výzkum a inovace směřovaly stejným směrem.

Evropa 2020, strategie EU v oblasti růstu, má za cíl učinit z Unie inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění. Jedním z klíčových prvků této strategie je plán pro Evropu účinněji využívající zdroje. Mapuje cestu k udržitelnější ekonomice za pomoci politických opatření, jejichž cílem je stimulovat větší podíl inovací, které budou mít jak krátkodobé, tak dlouhodobé příznivé účinky na hospodářství a životní prostředí.