Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Gospodarstvo za trajnostno prihodnost

Gospodarska politika mora spodbuditi trajnostno ravnanje in upoštevati pomen naravnih sistemov.

Če bi posamezniki in podjetja pri svojih odločitvah samodejno pomislili na njihove morebitne posledice za naravne vire, zdravje in okolje, bi se izognili številnim težavam. Toda na ravnanje ljudi je mogoče vplivati tudi s finančnimi ukrepi. Okoljska politika zato poskuša z ekonomskimi ukrepi spodbuditi ljudi, da bi varovali naravo, da ne bi onesnaževali okolja, da bi zmanjšali količino odpadkov in skrbeli za naravne vire.

V Evropi so vse prepogosti gospodarski modeli, infrastruktura in ravnanje, ki naravnih virov ne uporabljajo dovolj gospodarno. Toda svet se spreminja in minil je čas, ko je bilo virov v izobilju. V vseh industrijskih panogah je nujen prehod na gospodarno rabo virov.

Davkov si nihče ne želi, toda politika lahko z njimi preusmeri družbeni razvoj. Če bolj obdavčimo dejavnosti, ki škodijo okolju, in manj delo, lahko izboljšamo okolje in ustvarimo več delovnih mest. Takšne reforme je uvedlo že več držav.

Gospodarska politika je močno gonilo sprememb. Zakaj cene ne bi odražale resničnih stroškov izkoriščanja naravnih virov? Subvencije se kratkoročno lahko zdijo dobra rešitev, toda če jih ne uporabljamo preudarno, lahko z njimi celo škodimo okolju.

Potrebujemo tudi drugačne podatke. Spremeniti moramo svoj način ocenjevanja in merjenja ekonomskih dejavnikov. Potrebujemo podatke, ki nam bodo pomagali razumeti vrednost naravnih sistemov in dejanske stroške vplivov na okolje, denimo onesnaženosti zraka, podnebnih sprememb, upada biotske raznovrstnosti in izrabljanja naravnih virov.

Veliko bi pripomogel tudi drugačen pogled na gospodarsko rast. Potrebujemo nove kazalnike. Podatki o BDPlahko pogosto ustvarijo napačen vtis o tem, kako nam gre v resnici. Potrebujemo kazalnike, ki bodo izkazovali rabo virov.