Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Využívanie hospodárstva pre udržateľnú budúcnosť

Hospodárska politika musí podporovať udržateľné činnosti, ktoré zohľadňujú hodnotu prírodných systémov.

Keby ľudia a podniky pri rozhodovaní automaticky zohľadňovali vplyvy na zdroje, zdravie a životné prostredie, vyhli by sme sa mnohým problémom. Zavedenie finančnej podpory je jedným zo spôsobov, ako povzbudiť ľudí, aby chránili prírodu, vyhýbali sa znečisťovaniu, zredukovali odpad a efektívne riadili prírodné zdroje. Preto sa environmentálna politika snaží využívať hospodárske stimuly na podporu zmien v správaní občanov a podnikov.

Veľká časť Európy je nastavená na obchodné modely, infraštruktúru a správanie, ktoré využíva prírodné zdroje bez primeranej účinnosti. Náš svet sa však mení a zdroje už nie sú nevyčerpateľné. Nastal čas začať účinnejšie využívať zdroje vo všetkých priemyselných odvetviach.

Nikto neplatí rád dane, ale politici ich môžu využiť na to, aby pomohli spoločnosti zmeniť jej smerovanie. Vyšším zdanením činností, ktoré poškodzujú životné prostredie, a znížením daňového zaťaženia práce môžeme zlepšiť životné prostredie a vytvoriť viac pracovných miest. Mnohé krajiny EÚ už zaviedli takéto reformy.

Hospodárska politika je silným nástrojom zmeny. Prečo nemáme ceny, ktoré odrážajú skutočné náklady na využívanie zdrojov? Dotácie sa často zdajú byť dobrým nápadom z krátkodobého hľadiska, ale ak sa nevyužívajú opatrne, môžu poškodzovať životné prostredie.

Zároveň potrebujeme kvalitnejšie informácie. Musíme zmeniť spôsob merania hospodárskych činiteľov. Potrebujeme nájsť spôsob, ako chápať hodnotu prírodných zdrojov a skutočné náklady environmentálnych vplyvov, napr. znečistenie ovzdušia, zmena klímy, strata biodiverzity a spôsob, akým prírodné zdroje využívame.

Pomôcť by mohla aj zmena spôsobu merania hospodárskeho rastu. Okrem HDP musíme brať do úvahy aj ďalšie ukazovatele, pretože HDP môže často skresľovať skutočný stav hospodárstva. Preto potrebujeme ukazovatele, ktoré budú merať aj naše využívanie zdrojov.