Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Ekonomika ilgtspējīgai nākotnei

Ekonomikas politika jāizmanto, lai veicinātu ilgtspējīgu rīcības modeli, ņemot vērā dabas sistēmu vērtību.

Ja cilvēki un uzņēmumi, pieņemot lēmumus, vienmēr padomātu, kā tie ietekmēs dabas resursus, veselību un vidi, mēs varētu izvairīties no daudzām problēmām. Viena no iespējām, kā rosināt cilvēkus aizsargāt dabu, novērst piesārņojumu, samazināt atkritumus un apsaimniekot dabas resursus, ir ieviest finansiālus stimulus. Tāpēc vides politika mēģina izmantot ekonomiskus stimulus, lai mudinātu mainīt izturēšanos.

Eiropā uzņēmējdarbības modeļi, infrastruktūra un uzvedības modelis bieži ir veidojušies, necik daudz neņemot vērā resursu izmantošanas efektivitāti. Taču pasaule mainās, un neierobežotai resursu izšķiešanai ir pienācis gals. Nu ir laiks pievērsties resursu efektivitātei visās rūpniecības nozarēs.

Nevienam nepatīk nodokļi, bet politikas veidotāji var tos izmantot, lai palīdzētu sabiedrībai mainīt kursu. Palielinot nodokļus par darbībām, kas kaitē videi, un samazinot darbaspēka nodokļus, mēs varam saudzēt vidi un radīt vairāk darbvietu. Vairākas ES valstis jau ir ieviesušas šādas reformas.

Ekonomikas politika ir spēcīgs instruments, lai veicinātu pārmaiņas. Kāpēc tad cenās neatspoguļojas resursu izmantošanas faktiskās izmaksas? Subsīdijas bieži vien šķiet lietderīgas īstermiņā, taču to dēļ var rasties kaitējums videi, ja tās neizmanto uzmanīgi.

Mums ir vajadzīga arī pilnīgāka informācija. Ir jāmaina veids, kā novērtējam ekonomikas faktorus. Ir jāsaprot dabas sistēmu vērtība un tas, cik reāli izmaksā tāds kaitējums videi kā gaisa piesārņojums, klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un dabas resursu izšķērdēšana.

Derētu arī mainīt paņēmienus, kā mērīt ekonomikas izaugsmi. Bez IKP mums vajadzētu vēl citus rādītājus, jo IKP vien dažkārt varradīt nepareizu priekšstatu par to, kas reāli notiek. Mums ir vajadzīgi indikatori, kuros atspoguļotos arī tas, kā izmantojam resursus.