Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Ekonomika tvariai ateičiai kurti

Vykdant ekonomikos politiką turi būti skatinama tvari veikla, atsižvelgiant į gamtos sistemų vertę.

Jeigu priimdami sprendimus žmonės ir įmonės automatiškai pagalvotų apie poveikį ištekliams, sveikatai ir aplinkai, būtų išvengta daugelio problemų. Vienas iš būdų, kaip gyventojus skatinti saugoti gamtą, neteršti, nešiukšlinti ir valdyti gamtos išteklius, yra taikyti finansines paskatas, todėl vykdant aplinkos politiką stengiamasi ekonominėmis paskatomis skatinti pakeisti įpročius.

Didelėje Europos dalyje įsitvirtinę tokie verslo modeliai, infrastruktūra ir įpročiai, dėl kurių ištekliai naudojami pernelyg mažai dėmesio kreipiant į jų naudojimo efektyvumą. Tačiau pasaulis keičiasi ir neribotų išteklių era baigėsi. Laikas visuose pramonės sektoriuose pereiti prie efektyvaus išteklių naudojimo.

Mokesčiai niekam ne prie širdies, bet politikos formuotojai gali jais pasinaudoti, kad padėtų visuomenei pakeisti kryptį. Padidinę mokesčius už aplinkai žalingą veiklą ir sumažinę darbo jėgos apmokestinimą, galime pagerinti aplinkos būklę ir sukurti naujų darbo vietų. Kai kurios ES šalys jau įvykdė tokias reformas.

Ekonominė politika yra stipri pokyčių skatinimo priemonė. Kodėl nenustatytos tokios kainos, kurios atspindėtų faktines išteklių sąnaudas? Subsidijos dažnai atrodo labai patraukliai trumpuoju laikotarpiu, bet jeigu jos naudojamos neapgalvotai, gali nukentėti aplinka.

Tačiau mums taip pat reikia geresnės informacijos. Turime imti kitaip vertinti ekonominius veiksnius. Reikia sugalvoti, kaip įvertinti gamtos sistemų vertę ir tikrąsias poveikio aplinkai, pavyzdžiui, oro taršos, klimato kaitos, biologinės įvairovės mažėjimo ir gamtos išteklių naudojimo sąnaudas.

Taip pat vertėtų pakeisti ekonomikos augimo vertinimo metodus. Mums reikia ir kitokių rodiklių, o ne vien tik BVP, iš kurio dažnai galime susidaryti klaidingą savo padėties vaizdą. Mums reikia rodiklių, iš kurių matytume ir tai, kaip naudojame išteklius.