Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

An geilleagar a úsáid chun críocha inbhuanaitheachta

Ní foláir leas a bhaint as beartas eacnamaíoch le hiompraíocht inbhuanaithe a chur chun cinn, ach luach na gcóras nádúrtha a chur san áireamh ag an am céanna.

Dá gcuimhneodh daoine agus gnólachtaí ar an tionchar a bhíonn ag a gcinntí ar acmhainní, sláinte agus ar an gcomhshaol agus iad i mbun na gcinntí sin a dhéanamh, dhéanfaí an-chuid fadhbanna a sheachaint. Dreasacht i bhfoirm airgid a thabhairt isteach, sin slí amháin le daoine a spreagadh chun an dúlra a chosaint, truailliú a sheachaint, deireadh a chur le dramhaíl agus acmhainní nádúrtha a bhainistiú. Is chuige sin a dhéantar iarracht sa bheartas comhshaoil dreasachtaí eacnamaíocha a úsáid chun athrú iompraíochta a spreagadh.

Tá formhór na hEorpa gafa le samhlacha gnó, bonneagar agus nósanna a úsáideann acmhainní gan aird ar bith a thabhairt ar éifeachtúlacht. Ach tá an domhan ag athrú, agus tá deireadh ag teacht leis na hacmhainní teoranta sin cheana féin. Tá sé in am dúinn díriú ar éifeachtúlacht acmhainní i ngach earnáil den tionscal.

Níl duine ar bith tógtha le cánacha, ach is féidir le lucht déanta beartais iad a úsáid chun cabhrú leis an tsochaí a cur chuige a athrú. Trí chánacha a mhéadú ar ghníomhaíochtaí a dhéanann díobháil don chomhshaol, agus trí chánacha ar shaothar a laghdú, is féidir linn feabhas a chur ar an gcomhshaol agus níos mó post a chruthú. Tá an cineál sin athchóirithe tugtha isteach cheana féin ag roinnt tíortha san AE.

Uirlis chumhachtach chun críocha athraithe is ea beartas eacnamaíoch. Cén fáth nach bhfuil praghsanna ann a léiríonn an fíorchostas a bhaineann le húsáid acmhainní? Meastar go minic gur maith an rud iad fóirdheontais sa ghearrthéarma, ach mura n-úsáidtear go cúramach iad is féidir leo díobháil a dhéanamh don chomhshaol.

faisnéis níos fearr uainn freisin. Ní foláir dúinn an tslí a mheastar fachtóirí eacnamaíocha a athrú. Tá bealach de dhíth orainn chun luach na gcóras nádúrtha a thuiscint, mar aon leis an bhfíorchostas a bhaineann leis an tionchar a bhíonn ag gnéithe mar thruailliú aeir, athrú aeráide, agus meath ar an mbithéagsúlacht ar an gcomhshaol, agus an chaoi a bhfuil acmhainní nádúrtha á n-ídiú againn.

Ba mhór an cúnamh é dá n-athróimis an tslí a thomhaisimid fás eacnamaíoch freisin. Tá táscairí éagsúla ag teastáil uainn sa bhreis ar olltáirgeacht intíre, rud a d'fhéadfadhtuairim mhícheart a thabhairt dúinn go minic ar an staid ina bhfuilimid. Tá táscairí de dhíth a léireoidh an úsáid a bhainimid as acmhainní freisin.