Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Kestävä tulevaisuus talouden avulla

Talouspolitiikalla on kannustettava kestävään käyttäytymiseen, jossa otetaan huomioon luonnon järjestelmien arvo.

Jos ihmiset ja yritykset ajattelisivat aina päätöksiä tehdessään niiden vaikutusta luonnonvaroihin, terveyteen ja ympäristöön, voitaisiin välttyä useilta ongelmilta. Eräs keino rohkaista ihmisiä suojelemaan luontoa, vähentämään saasteita ja jätteitä ja hallitsemaan luonnonvaroja on kannustaa siihen taloudellisesti. Sen vuoksi ympäristöpolitiikassa pyritään kannustamaan käyttäytymisen muutoksiin taloudellisilla kannustimilla.

Useissa Euroopan maissa on juututtu sellaisiin liiketoimintamalleihin, infrastruktuureihin ja käytösmalleihin, joissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota tehokkuuteen. Maailma on kuitenkin muuttumassa, ja rajattomien luonnonvarojen raja on jo tullut vastaan. On aika siirtyä resurssitehokkuuteen kaikilla teollisuudenaloilla.

Kukaan ei pidä veroista, mutta päättäjät voivat niiden avulla ohjata yhteiskuntaa uusille raiteille. Verottamalla ankarammin toimintoja, jotka vahingoittavat ympäristöä, ja keventämällä työn verotusta voidaan parantaa ympäristöä ja luoda lisää työpaikkoja. Useissa EU-maissa tällaiset uudistukset ovat jo käynnissä.

Talouspolitiikka on voimakas muutoksen väline. Miksi emme maksa hintoja, jotka vastaavat käytettyjen resurssien todellisia kustannuksia? Tuet vaikuttavat usein hyvältä ratkaisulta lyhyellä aikavälillä, mutta jos niitä ei käytetä harkitusti, niillä voidaan vahingoittaa ympäristöä.

Lisäksi tarvitsemme enemmän tietoa. On muutettava tapoja, joilla mitataan taloudellisia tekijöitä. On löydettävä keino käsittää luonnon järjestelmien arvo ja ympäristövaikutusten, kuten ilmansaasteiden, ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen, todelliset kustannukset. Lisäksi on ymmärrettävä, että nykymenolla käytämme luonnonvarat loppuun.

Olisi hyödyllistä myös muuttaa tapaa, jolla mittaamme talouskasvua. Tarvitsemme BKT:n lisäksi muitakin indikaattoreita, koska BKTvoi usein antaa väärän kuvan tosiasiallisesta tilanteesta. Tarvitsemme indikaattoreita, jotka paljastavat myös käytetyt resurssit.