Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Jätkusuutliku tuleviku loomine majanduse abil

Majanduspoliitika peab soodustama säästvat käitmumist, võttes arvesse looduslike süsteemide väärtust.

Kui inimesed ja ettevõtjad mõtleksid otsuste tegemisel automaatselt sellele, kuidas need otsused mõjutavad loodusvarasid, tervist ja keskkonda, oleks võimalik paljusid probleeme vältida. Üks viis, kuidas motiveerida inimesi loodust kaitsma, saastamist vältima, jäätmeid kõrvaldama ja loodusvarasid haldama, on luua selleks rahaline ajend. Seepärast püütakse keskkonnapoliitikas kasutada majanduslikke stiimuleid, et kutsuda esile muutusi käitumises.

Suures osas Euroopast on kasutusel ettevõtlusmudelid, infrastruktuur ja käitumine, mille puhul kasutatakse loodusvarasid tõhusust piisavalt arvesse võtmata. Kuid meie maailm muutub ning loodusvarasid ei leidu enam piiramatus koguses. Nüüd tuleb kõigis tööstussektorites minna üle ressursitõhususele.

Kellelegi ei meeldi maksud, kuid poliitikakujundajad saavad neid kasutada selleks, et aidata ühiskonnal senist kurssi muuta. Maksustades kõrgemalt keskkonda kahjustavat tegevust ning vähendades tööjõumakse, saame parandada keskkonna seisundit ja luua rohkem töökohti. Paljudes ELi liikmesriikides on sellised reformid juba ellu viidud.

Majanduspoliitika on võimas vahend muutuste esilekutsumiseks. Miks ei väljenda hinnad loodusvarade kasutamisega seotud tegelikke kulusid? Toetused näivad lühemas perspektiivis sageli hea valikuna, kuid nende hooletu kasutamisega võib kaasneda keskkonnakahju.

Samuti vajame paremat teavet. Peame muutma majandustegurite mõõtmise viise. Meil on vaja mõista looduslike süsteemide väärtust ning õhusaaste, kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse hävimise ja loodusvarade liigse kasutamisega seonduvaid kulusid.

Samuti oleks kasu sellest, kui muuta majanduskasvu mõõtmise viisi. Vajame ka muid näitajaid peale SKP, mis võib sageli tegelikust olukorrast petliku mulje jätta. Meil on vaja näitajaid, millest ilmneks ka loodusvarade kasutamine.