Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Η οικονομία στην υπηρεσία ενός βιώσιμου μέλλοντος

Η οικονομική πολιτική πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να ενθαρρύνει την εφαρμογή βιώσιμων προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη την αξία των φυσικών συστημάτων.

Εάν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις σκέφτονταν αυτομάτως τις επιπτώσεις για τους πόρους, την υγεία και το περιβάλλον που ενέχουν οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν, πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ένας τρόπος για να ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να προστατεύουν τη φύση, να αποφεύγουν τη ρύπανση, να διαθέτουν σωστά τα απόβλητα και να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους είναι η θέσπιση οικονομικών κινήτρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η περιβαλλοντική πολιτική προσπαθεί να χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνει αλλαγές στις συμπεριφορές.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι "εγκλωβισμένες" σε επιχειρηματικά μοντέλα, υποδομές και συμπεριφορές που χρησιμοποιούν τους πόρους δείχνοντας πολύ λίγο ενδιαφέρον για την αποδοτικότητά τους. Ωστόσο, ο κόσμος μας αλλάζει και οι "απεριόριστοι" πόροι πλησιάζουν πλέον στο τέλος τους. Έφτασε πλέον η στιγμή να νοιαστούμε για την αποδοτικότητα των πόρων σε όλους τους τομείς.

Σε κανέναν δεν αρέσει να πληρώνει φόρους, αλλά οι πολιτικοί ιθύνοντες μπορούν με αυτούς να βοηθήσουν την κοινωνία να αλλάξει πορεία. Με την αύξηση των φόρων για τις δραστηριότητες που βλάπτουν το περιβάλλον και τη μείωση των φόρων για την εργασία, μπορεί να βελτιωθεί το περιβάλλον και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει τέτοιες μεταρρυθμίσεις.

Η οικονομική πολιτική αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την αλλαγή. Γιατί οι τιμές των πόρων δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος της χρήσης τους; Οι επιδοτήσεις μοιάζουν συχνά καλή ιδέα ως βραχυπρόθεσμη λύση αλλά, όταν δεν χρησιμοποιούνται προσεκτικά, μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον.

Χρειαζόμαστε όμως και καλύτερη πληροφόρηση. Πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους με τους οποίους μετράμε τις οικονομικές παραμέτρους. Χρειάζεται να κατανοήσουμε την αξία των φυσικών συστημάτων και το πραγματικό κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς και να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο εξαντλούμε τους φυσικούς μας πόρους.

Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο μετράμε την οικονομική ανάπτυξη θα βοηθούσε επίσης. Χρειαζόμαστε διάφορους δείκτες πέραν του ΑΕΠ, το οποίο μπορεί συχνά να δίνει ψευδή εικόνα της πραγματικής κατάστασης. Χρειαζόμαστε δείκτες που να καταγράφουν και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους.