Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Økonomien kan skabe en bæredygtig fremtid

Den økonomiske politik skal bruges til at tilskynde til bæredygtig adfærd under hensyn til de naturlige systemers værdi.

Hvis borgerne og virksomhederne automatisk tænkte over følgerne af deres beslutninger for ressourcer, sundhed og miljø, kunne mange problemer undgås. At give folk et økonomisk incitament er en måde at tilskynde dem til at beskytte naturen, undgå forurening, bortskaffe affald og forvalte naturressourcerne på. Derfor søger miljøpolitikken at bruge økonomiske incitamenter til at tilskynde til ændret adfærd.

En stor del af Europa er fastlåst i forretningsmodeller, infrastruktur og adfærd, som bruger ressourcer med alt for lidt vægt på effektivitet. Men verden er i forandring, og tiden med ubegrænsede ressourcer er allerede forbi. Tiden er inde til at gå over til ressourceeffektivitet i alle industrisektorer.

Ingen er vilde med skatter, men politikerne kan bruge dem til hjælpe samfundet med at lægge kursen om. Ved at øge skatterne på aktiviteter, der skader miljøet, og sænke skatten på arbejde kan vi forbedre miljøet og skabe flere job. En række EU-lande har allerede gennemført sådanne reformer.

Den økonomiske politik er et effektivt redskab til at lave ændringer. Hvorfor har vi ikke priser, der afspejler de reelle omkostninger ved brug af ressourcer? Subsidier ser ofte ud til at være en god idé på kort sigt, men hvis de ikke bruges varsomt, kan de skade miljøet.

Men vi har også brug for bedre information. Vi er nødt til at ændre den måde, vi måler økonomiske faktorer på. Vi skal have øjnene op for at forstå de naturlige systemers værdi og de reelle omkostninger ved miljøvirkninger som luftforurening, klimaforandringer, tab af biodiversitet og den måde, vi udtømmer naturressourcerne på.

En anden målestok for økonomisk vækst ville også være nyttig. Vi skal bruge andre indikatorer end BNP, som ofte kangive et fordrejet indtryk af, hvordan det faktisk går. Vi har også brug for indikatorer for vores forbrug af ressourcer.