Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Ekonomika ve službách udržitelné budoucnosti

Hospodářská politika musí podporovat udržitelné chování vůči životnímu prostředí a zohledňovat hodnotu přírodních systémů.

Kdyby lidé a podniky automaticky přemýšleli o tom, jaké dopady mají jejich rozhodnutí na přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí obecně, nemuseli bychom se dnes s mnoha problémy vůbec potýkat. Jedním ze způsobů, jak motivovat lidi, aby chránili přírodu, nepřispívali ke znečišťování, redukovali množství odpadu a hospodařili s přírodními zdroji, je zavést finanční pobídky. Proto se politika životního prostředí snaží využívat ekonomických pobídek ke změně chování.

Velká část Evropy ustrnula v obchodních modelech, infrastruktuře a chování, při nichž se využívají zdroje bez ohledu na efektivitu. Náš svět se však mění a přichází konec éry neomezených zdrojů. Je na čase, aby všechna průmyslová odvětví začala zdroje využívat účinně.

Nikdo neplatí rád daně, ale takto získané prostředky mohou politici využívat k tomu, aby posunuli společnost jiným směrem. Uložením vyšších daní na činnosti, které poškozují životní prostředí, a snížením zdanění práce můžeme zlepšit životní prostředí a podpořit tvorbu nových pracovních míst. Řada zemí Unie tyto reformy již zavedla.

Hospodářské politiky jsou významným nástrojem, díky němuž lze řadu změn uskutečnit. Proč nestanovit ceny odrážející skutečné náklady na využívání zdrojů? Přidělování dotací se může jevit jako dobrý nápad. Ale pouze z krátkodobého hlediska. Nejsou-li používány obezřetně, mohou životní prostředí poškozovat.

Potřebujeme i kvalitnější informace. Musíme změnit metodiku měření ekonomických faktorů. Musíme najít způsob, jak chápat hodnotu přírodních systémů a skutečné náklady dopadů na životní prostředí (např. znečištění ovzduší, změny klimatu, ztráta biologické rozmanitosti). Musíme si uvědomit, jakým způsobem přírodní zdroje spotřebováváme.

Také by pomohlo změnit měření hospodářského růstu. Kromě HDP musíme brát v úvahu i další ukazatele. HPD totiž může často vytvářet falešnou představu o tom, jak si ve skutečnosti vedeme. Potřebujeme tedy ukazatele, které budou měřit i využívání zdrojů.