Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Ролята на икономиката за изграждане на устойчиво бъдеще

Икономическата политика трябва да се използва за насърчаване на устойчиво поведение, отчитащо значението на природните системи.

Ако при вземане на решения хората и предприятията автоматично мислят за въздействието върху ресурсите, здравето и околната среда, много проблеми ще бъдат избегнати. Един от начините за насърчаване на хората да опазват природата, да не допускат замърсяване, да елиминират отпадъците и да използват разумно природните ресурси е въвеждането на финансови стимули. Ето защо политиката в областта на околната среда се опитва да използва икономически стимули за насърчаване на промени в поведението.

В по-голямата част от Европа са разпространени бизнес модели, инфраструктура и поведение, при които ресурсите се използват като се обръща твърде малко внимание на ефективността. Но светът се променя и краят на неограничените ресурси вече е близо. Време е да преминем към ефективно използване на ресурсите във всички сектори на промишлеността.

Никой не обича данъците, но политиците могат да ги използват, за да помогнат на обществото да промени своята насока. Чрез повишаване на данъците върху дейности, които вредят на околната среда, и намаляване на данъците върху труда, можем да подобрим околната среда и да създадем повече работни места. Редица страни от ЕС вече са въвели такива реформи.

Икономическата политика е мощен инструмент за промяна. Защо да не въведем цени, които отразяват реалните разходи за използване на ресурсите? Субсидиите често изглеждат като добра идея в краткосрочен план, но ако не се използват внимателно, могат да нанесат вреда на околната среда.

Нуждаем се също от по-качествена информация. Трябва да променим начина, по който измерваме икономическите фактори. Нуждаем се от начин, по който да разберем значението на природните системи, и реалната цена на въздействието върху околната среда, като замърсяване на въздуха, изменение на климата, загуба на биологично разнообразие и изчерпване на природни ресурси.

Промяната на измерването на икономическия растеж, също ще ни помогне. В допълнение към БВП, който често може да създаде невярна представа за действителното положение, се нуждаем и от други показатели. Тези показатели ще отразяват и използването на ресурсите.