Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Działania międzynarodowe

UE podpisała wiele umów międzynarodowych mających na celu ochronę środowiska naturalnego w skali światowej, takich jak np. moratorium na połowy wielorybów, które są zakazane na wodach UE.

UE wspiera ochronę środowiska, zawierając wielostronne porozumienia w tej dziedzinie z innymi krajami. Dotyczą one m.in działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na świecie, przeciwdziałania handlu dzikimi roślinami i zwierzętami, zapobiegania handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem czy też bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami i odpadami.

UE wspiera międzynarodowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odegrała kluczową rolę na konferencji ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju, która odbyła się w Rio de Janeiro w 2012 r. Konferencja ta stanowiła impuls dla zrównoważonego rozwoju w takich dziedzinach jak morska różnorodność biologiczna, degradacja gleby, woda i energia.

UE jest stroną Konwencji o różnorodności biologicznej i wspiera jej postanowienia w odniesieniu do obszarów chronionych, zmian klimatu i różnorodności biologicznej. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) ogranicza handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem i powiązanymi produktami lub go zakazuje.

UE dąży do wzmocnienia roli CITES, wprowadzając przepisy dotyczące handlu dzikimi zwierzętami i roślinami.

Nielegalny wyrąb lasów i nielegalne wylesianie powodują poważne szkody dla środowiska naturalnego, wpływają na utratę różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. Drewno dostępne na rynku UEmusi pochodzić z legalnych źródeł. UE podpisała umowy z krajami w Afryce i w Azji, aby pomóc im w lepszym zarządzaniu gospodarką leśną i ułatwić im handel z UE legalnie pozyskanym drewnem.

Na wodach UE obowiązuje zakaz połowów wielorybów, lecz zwierzęta te swobodnie przemieszczają się między oceanami, a zatem potrzebują ochrony na poziomie światowym. UE wspiera moratorium na połowy wielorybów w celach zarobkowych

W 2002 r. światowi przywódcy postanowili odnowić swoje zobowiązanie do rzetelnego zarządzania chemikaliami, tak by do roku 2020 chemikalia były wykorzystywane i produkowane w taki sposób, aby zminimalizować poważne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Unia Europejska stara się zrealizować ten cel poprzez inicjatywy polityczne takie jak REACH.

Poprzez swoje działania na arenie międzynarodowej UE dąży również do zapobiegania powstawaniu odpadów. Lobbuje na rzecz zwiększenia ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów. Duże ilości odpadów – z których część jest niebezpieczna – są przewożone między różnymi krajami, a UE odgrywa ważną rolę w usprawnianiu kontroli międzynarodowego transportu odpadów niebezpiecznych.

UE pracuje również nad tym, aby stworzyć globalne ramy mające zagwarantować, że gospodarowanie wszystkimi odpadami będzie odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska.