Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Kansainvälinen työ

EU on allekirjoittanut monia maapallon ympäristön suojelemiseksi laadittuja kansainvälisiä sopimuksia, kuten valaanpyyntikiellon; pyynti on kiellettyä EU:n vesillä.

EU edistää ympäristönsuojelua muiden valtioiden kanssa tehdyillä monenvälisillä ympäristösopimuksilla. Sopimukset kattavat monia aloja, kuten maailman biologisen monimuotoisuuden, luonnonvaraisten kasvien ja eläinten kaupan, laittomasti kaadetun puutavaran kaupan välttämisen, kemikaalien turvallisen käsittelyn sekä jätteen.

EU tukee kestävään kehitykseen pyrkivää kansainvälistä prosessia, ja se oli keskeisessä roolissa YK:n kestävän kehityksen konferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 2012. Konferenssi antoi sysäyksen kestävälle kehitykselle sellaisilla aloilla kuin merten biologinen monimuotoisuus, maaperän heikentyminen, vesi ja energia.

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen allekirjoittajana EU tukee siihen liittyvää työtä suojelualueiden, ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden parissa. Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) rajoittaa uhanalaisten lajien ja niihin liittyvien tuotteiden kauppaa tai kieltää sen.

EU toimii vahvistaakseen CITES-sopimusta, jonka se on pannut täytäntöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevalla asetuksella.

Laittomat hakkuut ja metsäkato aiheuttavat vakavia ympäristöhaittoja, joihin kuuluvat biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja vaikutukset ilmastonmuutokseen. Kaiken EU:n markkinoilla liikkuvan puutavaran on nyt tultava laillisista lähteistä. EU on allekirjoittanut sopimuksia Afrikan ja Aasian maiden kanssa auttaakseen niitä parantamaan metsähallintoaan, minkä ansiosta niiden on helpompaa myydä laillisesti hakattua puutavaraa EU:hun.

Valaanpyynti on julistettu laittomaksi EU:n vesillä. Koska valaat liikkuvat valtamerten välillä, ne tarvitsevat maailmanlaajuista suojelua. EU tukee kaupallisen valaanpyynnin kieltoa.

Vuonna 2002 maailman johtajat sopivat uusivansa sitoutumisensa kemikaalien järkiperäiseen hallinnointiin, jotta vuoteen 2020 mennessä kemikaaleja käytetään ja valmistetaan siten, että minimoidaan merkittävät ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvat haittavaikutukset. Euroopan unioni työskentelee tämän tavoitteen saavuttamiseksi REACH-asetuksen kaltaisten välineiden avulla.

Jätteen syntymisen ehkäiseminen on myös alue, jolla EU:n panos vaikuttaa maailmanlaajuisesti. EU ja komissio puhuvat maailmalla uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätteiden hyödyntämisen lisäämisen puolesta. Suuria määriä jätteitä – joista osa on vaarallisia – kuljetetaan maiden välillä, ja EU toimii aktiivisesti vaarallisen jätteen rajat ylittävien kuljetusten tarkastusten parantamiseksi.

EU pyrkii myös kehittämään maailmanlaajuista kehystä sen varmistamiseksi, että kaikkia jätteitä käsitellään ympäristöystävällisesti.