Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Διεθνής συνεργασία

Η ΕΕ έχει υπογράψει πολλές διεθνείς συμφωνίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το μορατόριουμ για τη φαλαινοθηρία, η οποία απαγορεύεται στα ύδατα της ΕΕ.

Η ΕΕ προάγει την προστασία του περιβάλλοντος μέσω πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών που συνάπτει με άλλα κράτη. Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν τομείς όπως η παγκόσμια βιοποικιλότητα, το εμπόριο άγριων φυτών και ζώων, η αποτροπή της εμπορίας προϊόντων παράνομης υλοτομίας, ο ασφαλής χειρισμός των χημικών και τα απόβλητα.

Η ΕΕ υποστηρίζει τη διεθνή διαδικασία υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2012. Η διάσκεψη αυτή έδωσε ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τομείς όπως η θαλάσσια βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση των εδαφών, το νερό και η ενέργεια.

Ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η ΕΕ στηρίζει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε τομείς όπως οι προστατευόμενες περιοχές, η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα. Η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) περιορίζει ή απαγορεύει το εμπόριο απειλούμενων ειδών και συναφών προϊόντων.

Η ΕΕ επιδιώκει την ενδυνάμωση της σύμβασης CITES, την οποία και εφαρμόζει μέσω των κανονισμών εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η παράνομη υλοτομία και αποψίλωση προξενούν σοβαρές περιβαλλοντικές ζημίες, μεταξύ των οποίων η απώλεια της βιοποικιλότητας και οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Το σύνολο της ξυλείας που διακινείται στην αγορά της ΕΕ πρέπει πλέον να είναι προϊόν νόμιμης υλοτομίας. Η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνίες με χώρες της Αφρικής και της Ασίας προκειμένου να τις βοηθήσει να βελτιώσουν τη διαχείριση των δασών τους, ώστε να μπορούν ευκολότερα να εμπορεύονται νόμιμη ξυλεία με την ΕΕ.

Η φαλαινοθηρία απαγορεύεται μεν στα ύδατα της ΕΕ, αλλά οι φάλαινες κινούνται στους ωκεανούς ολόκληρου του πλανήτη, οπότε χρειάζονται προστασία σε παγκόσμια κλίμακα. Η ΕΕ υποστηρίζει το μορατόριουμ για τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς.

Το 2002 οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την ασφαλή διαχείριση των χημικών προϊόντων, έτσι ώστε μέχρι το 2020 τα χημικά που κυκλοφορούν να παράγονται και να χρησιμοποιούνται με τρόπους που να ελαχιστοποιούν τις σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα από πολιτικές όπως το REACH.

Η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο η ΕΕ συμβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ασκούμε πιέσεις ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων. Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων –ορισμένα από τα οποία είναι επικίνδυνα – μεταφέρονται μεταξύ χωρών και η ΕΕ παίζει ενεργό ρόλο στη βελτίωση των ελέγχων επί των διασυνοριακών αυτών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων.

Η ΕΕ μελετά επίσης την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πλαισίου μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων με μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον.