Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Globālas problēmas

Tā kā pirmās klimata pārmaiņu sekas jau ir acīmredzamas — ekstremāli laikapstākļi, vētras un sausums —, ES veic pasākumus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Mums ir tikai viena Zeme, un tā pieder mums visiem, lai kur mēs arī atrastos.

Daudzas vides problēmas ir globālas pēc būtības, un tās var atrisināt tikai ar globālu pieeju, kuras darbības joma un rezultāti sniedzas krietni aiz ES robežām. Citas vides problēmas ir izteikti reģionālas, un tāpēc paredz sadarbību ar valstīm, kas robežojas ar ES.

Šajā iedaļā atspoguļoti ES pūliņi atrisināt vides problēmas pasaules mērogā, pateicoties globālas dimensijas politikai un pastāvīgam dialogam ar starptautiskajiem partneriem par problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām.