Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Pasauliniai uždaviniai

Jau juntami pirmieji klimato kaitos padariniai – ekstremalūs orų reiškiniai, audros ir sausros, – tad ES imasi priemonių, kad sumažintų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Žemė tik viena ir visi turime ja dalytis, kad ir kurioje planetos vietoje gyvename.

Daugelis aplinkos uždavinių yra pasauliniai ir juos galima išspręsti tik visapusiškomis priemonėmis, kurios būtų veiksmingos ir toli už ES ribų. Kiti aplinkos uždaviniai yra aiškiai regioninio pobūdžio, o tai reiškia, kad juos spręsti reikia bendradarbiaujant su šalimis, kurios ribojasi su ES.

Šiame skyriuje galite sužinoti, kaip ES stengiasi spręsti aplinkos problemas pasauliniu mastu, į savo politiką įtraukdama pasaulinius aspektus ir nuolat bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais dėl tokių problemų, kaip klimato kaita.