Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Globální výzvy

S ohledem na prvotní známky změny klimatu, které lze pozorovat již dnes (extrémní výkyvy počasí, bouře a sucha) podniká EU kroky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Země je jen jedna a dělíme se o ní s ostatními obyvateli všech kontinentů.

Mnohé problémy v oblasti životního prostředí mají globální povahu a lze je řešit pouze komplexním přístupem, který daleko přesahuje hranice EU. Jiné environmentální problémy mají silný regionální rozměr a vyžadují si spolupráci se zeměmi v sousedství EU.

V této části najdete informace o tom, jak EU přistupuje k řešení problémů životního prostředí v celosvětovém měřítku, a to jednak díky globálnímu rozměru svých politik, jednak prostřednictvím setrvalé spolupráce s mezinárodními partnery, např. v otázce změny klimatu.